Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (työvoimakoulutus)

Koulutus on työvoimakoulutusta, jonka ensisijaisena kohderyhmänä ovat 20 vuotta täyttäneet työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita lähihoitajan työtehtävistä ja soveltuvat sosiaali- ja terveysalalle (https://sataedu.fi/opiskelu-sataedussa/nain-haet/sora-lait/).

Katso video https://youtu.be/sKRESgfdV6E

Lähihoitaja toimii sosiaali- ja terveysalalla perustason hoito-, huolenpito- sekä kasvatustehtävissä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa.

LISÄTIEDOT
Lähihoitaja ohjaa ja tukee ihmistä päivittäisissä toiminnoissa yhdessä läheisten ja yhteistyöverkostojen kanssa. Hän ottaa huomioon asiakkaan elämänhistorian, voimavarat ja elämäntilanteen. Hän edistää toiminnallaan asiakkaan hyvää ja turvallista elämää. Hän ohjaa fyysisen ja psyykkisen terveyden edistämisessä. Hän käyttää kuntouttavia ja toimintakykyä tukevia työmenetelmiä. Hän huomioi työturvallisuuden.

Lähihoitajan työ on monipuolista ja lähihoitajille riittää töitä. Monet opiskelijamme pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojensa ohessa. Lähihoitajan ammattinimikettä voi käyttää vain sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittanut. Sotealan työtehtäviin palkataan pääasiassa alan tutkinnon suorittaneita.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Opiskelijat suorittavat opintojen alussa kaksi pakollista tutkinnon osaa, jonka jälkeen valitaan osaamisala.
Koulutuksen aikana voit valita osaamisalan alla olevista vaihtoehdoista:
- Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
- Mielenterveys- ja päihdetyö
- Sairaanhoito ja huolenpito
- Vammaistyö

Lisäksi tutkintoon voi sisällyttää mm. ammattikorkeakouluopintoja tai tutkinnon osan hyvinvointiteknologiaan, näytteenottoon, lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistämiseen tai tukiviittomiin liittyen. Lisäksi suoritetaan yhteisten tutkinnon osien opintoja.

Teoriaopintojen lisäksi koulutukseen sisältyy työelämäjaksoja lähihoitajan työtehtävissä. Työelämäjaksot jokainen opiskelija voi suorittaa omalla kotipaikkakunnalla.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään aidosti oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alkaessa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet. Suunnitelma on yksilöllinen.

Koulutuksen teoriaopinnot toteutetaan päiväopintoina Sataedu Harjavallan toimipaikassa, osoite: Myllykatu 10, Harjavalta

Koulutukseen hakeutuminen ja opiskelijavalinta:

Tee hakemus 10.11.2021 mennessä (verkkosivulla painike ”Hae tähän koulutukseen”).
Täytä hakemus huolellisesti ja kerro, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta.
Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun.
Haastattelut 24.11.2021. Haastattelupaikka ilmoitetaan haastattelukutsussa.
Haastatteluiden perusteella osa hakijoista kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, jotka järjestetään 9.12.2021. Kokeet järjestetään Sataedu Harjavallan toimipaikassa, os. Myllykatu 10, 29200 Harjavalta.
Koulutusvalinnat tehdään soveltuvuuskokeiden perusteella 10.12.2021.
Soveltuvuuskoe sisältää kirjallisen osion ja psykologin yksilöhaastattelun. Hakijan on saatava soveltuvuuskokeesta hyväksytty tulos voidakseen tulla valituksi koulutukseen.

Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa haastatteluaikasi sekä valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi (Oma asiointi - kaikki asiointi - työvoimakoulutus)

Koulutushakemus on sitova. Hakemuksen perumisella ilman pätevää syytä saattaa olla vaikutusta työttömyysturvaoikeuteen. Valintatiedot ovat nähtävillä osoitteessa www.te-palvelut.fi, Oma asiointi -palvelussa valintaa seuraavana arkipäivänä. Te-toimisto lähettää valintapäätöksen myös kirjeenä. Kouluttaja ilmoittaa koulutuksen alkamisajan ja -paikan.

LISÄTIEDOT KOULUTUKSEN SISÄLLÖSTÄ JA TOTEUTUKSESTA
Sataedu, opinto-ohjaaja Piia Lahti 040 1994154, piia.lahti@sataedu.fi
LISÄTIEDOT KOULUTUKSEEN HAKEMISESTA JA KOULUTUSAJAN ETUUKSISTA:
TE-toimisto, Päivi Koskinen, p. 02950 45078, paivi.koskinen@te-toimisto.fi

Alkamisajankohta: 10.1.2022
Paikkakunta: Harjavalta
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen