Siirry sisältöön

Nuoren opintojen rahoitus

Oppivelvollisille ja oppivelvollisuusiän ylittäneille opiskelijoille on tarjolla erilaisia tukia ja rahoitusmahdollisuuksia. 

Oppivelvollisille opiskelu ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet sekä muut materiaalit ovat maksuttomia.

  • Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun hän on tätä ennen hyväksytysti suorittanut toisen asteen tutkinnon.
  • Oppivelvollisena aloitettu koulutus on maksutonta sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Jos opiskelija on sitä ennen suorittanut toisen asteen koulutuksen, maksuttomuus päättyy aiemmin.
  • Maksuttomuutta voidaan pidentää, jos opiskelijan on keskeyttänyt oppivelvollisuuden Oppivelvollisuuslain (1214/2020) 7 §:n mukaisilla perusteilla.

Tukea opiskelijan talouteen

Opintotukea on mahdollista hakea peruskoulun jälkeiseen päätoimiseen opiskeluun. Sen tarkoitus on turvata opiskelijan toimeentulo opiskelun aikana. Opintotukea ovat Kelan myöntämä opintoraha ja valtion takaama opintolaina. Oppivelvolliset voivat saada opintotukea lukuun ottamatta opintorahan oppimateriaalilisää.

Opintotuen lisäksi opiskelijan on mahdollista hakea asuntotukea ja koulumatkatukea opiskeluaikanaan.

Opintoraha ja opintolaina

Seitsemäntoista vuotta täyttäneille maksettava opintoraha on verollista tuloa.

Opintorahan määrään vaikuttavat:

  • hakijan ikä
  • asuuko hakija itsenäisesti vai vanhempiensa luona
  • hakijan tulot ja jossain tapauksissa hänen vanhempiensa tulot
  • onko hakija avioliitossa ja
  • onko hakijalla lapsia.

Opintolaina on suomalaisten pankkien myöntämä ja valtion takaama laina, joka pitää maksaa takaisin. Opintolainan valtiontakauksen suuruus riippuu hakijan iästä ja oppilaitoksesta.

Lisätietoja opintotuesta ja hakuohjeet saa Kelasta

Asumistuki ja koulumatkatuki

Opiskelija voi hakea Kelan yleistä asumistukea. Asumistuki ei vaikuta opintotuen määrään. Asumistuki maksetaan yhteisesti koko ruokakunnalle eli samassa asunnossa asuville lähisukulaisille tai yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneille henkilöille.

Julkista liikennettä käyttävä opiskelija voi hakea koulumatkatukea. Koulumatkatuen saamiseen vaikuttavat opiskelijan suorittamat opinnot, matkalipun hinta sekä koulumatkojen pituus ja määrä. Oppivelvolliset opiskelijat saavat koulumatkatukea erilaisilla ehdoilla kuin muut opiskelijat.

Oppivelvolliset opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan.

Muut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan. Opiskelija, joka ei ole oikeutettu maksuttomaan koulutukseen, maksaa itse osan koulumatkastaan.

  • Opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos hän kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 10 päivänä kuukaudessa.
  • Tuki on täysimääräinen, jos opiskelija kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 15 päivänä kuukaudessa.

Koulumatkatukea pitää hakea erikseen joka vuosi. Hakemuksen saa opintotoimistosta tai täältä: KELA Koulumatkatuki.

Hakemus jätetään oppilaitokseen. Koulumatkatukea ei voi hakea verkossa Kelan asiointipalvelussa.

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos opintotuki tai muut tuet herättävät kysymyksiä, niin opintotoimistomme lisäksi tietoa löytyy nopeasti Kelan oppaasta.