Siirry sisältöön

Nuoren opintojen rahoitus

Erilaiset tuet ja rahoitusmahdollisuudet helpottavat opiskelua. Niitä on tarjolla sekä oppivelvollisille että oppivelvollisuusiän ylittäneille opiskelijoille.

Oppivelvollisille opiskelu ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet sekä muut materiaalit ovat maksuttomia.

  • Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun hän on tätä ennen hyväksytysti suorittanut toisen asteen tutkinnon.
  • Oppivelvollisena aloitettu koulutus on maksutonta sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Jos opiskelija on sitä ennen suorittanut toisen asteen koulutuksen, maksuttomuus päättyy aiemmin.
  • Maksuttomuutta voidaan pidentää, jos opiskelija on keskeyttänyt oppivelvollisuuden oppivelvollisuuslain (1214/2020) 7 §:n mukaisilla perusteilla.

Tukea opiskelijan talouteen

Opintotukea on mahdollista hakea peruskoulun jälkeiseen päätoimiseen opiskeluun. Sen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotukea ovat Kelan myöntämä opintoraha ja valtion takaama opintolaina. Oppivelvolliset voivat saada opintotukea lukuun ottamatta opintorahan oppimateriaalilisää.

Opintotuen lisäksi sinun on mahdollista hakea asuntotukea ja koulumatkatukea opiskeluaikana.

Opintoraha ja opintolaina

Seitsemäntoista vuotta täyttäneille maksettava opintoraha on verollista tuloa.

Opintorahan määrään vaikuttavat

  • hakijan ikä
  • asuuko hakija itsenäisesti vai vanhempiensa luona
  • hakijan tulot ja joissain tapauksissa hänen vanhempiensa tulot
  • onko hakija avioliitossa
  • onko hakijalla lapsia.

Opintolaina on suomalaisten pankkien myöntämä ja valtion takaama laina, joka pitää maksaa takaisin. Opintolainan valtiontakauksen suuruus riippuu hakijan iästä ja oppilaitoksesta.

Lisätietoja opintotuesta ja hakuohjeet saa Kelasta.

Asumistuki ja koulumatkatuki

Opiskelijana voit hakea Kelan yleistä asumistukea. Asumistuki ei vaikuta opintotuen määrään. Asumistuki maksetaan yhteisesti koko ruokakunnalle eli samassa asunnossa asuville lähisukulaisille tai yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneille henkilöille.

Jos käytät julkista liikennettä, voit hakea koulumatkatukea. Koulumatkatuen saamiseen vaikuttavat opiskelijan suorittamat opinnot, matkalipun hinta sekä koulumatkojen pituus ja määrä. Oppivelvolliset opiskelijat saavat koulumatkatukea erilaisilla ehdoilla kuin muut opiskelijat.

Oppivelvolliset opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan.

Muut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan. Opiskelija, joka ei ole oikeutettu maksuttomaan koulutukseen, maksaa itse osan koulumatkastaan.

  • Opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos hän kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 10 päivänä kuukaudessa.
  • Tuki on täysimääräinen, jos opiskelija kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 15 päivänä kuukaudessa.

Koulumatkatukea pitää hakea erikseen joka vuosi. Hakemuksen saa opintotoimistosta tai täältä: KELA Koulumatkatuki.

Hakemus jätetään oppilaitokseen. Koulumatkatukea ei voi hakea verkossa Kelan asiointipalvelussa.

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos opintotuki tai muut tuet herättävät kysymyksiä, niin opintotoimistomme lisäksi tietoa löytyy nopeasti Kelan oppaasta.