Sähkö, automaatio ja ICT

Pieni sähkökatkos tai tietoliikenneverkkovika muistuttavat alan ammattilaisten tärkeydestä.  Sähköalan, automaation ja kunnossapidon sekä tietoverkko ja tietojärjestelmien ammattilaisille riittää töitä lujaa vauhtia kehittyvällä alalla.

Sataedussa sähkö- ja automaatioalalta voi valmistua joko automaatio- tai sähköasentajaksi. Aasentaja työskentelee sähkön tuottamisen, jakelun, siirron, sähköistyksen, sähköasennusten korjauksen ja huollon tai automaation ja kunnossapidon tehtävissä.

ICT-asentaja rakentaa ja huoltaa tietoverkkoja ja tietojärjestelmiä. Hän myös asentaa, ylläpitää ja huoltaa tietokoneita ja oheislaitteita. ICT-lyhenne tulee alan englanninkielisestä nimestä Information and Communication Technology.

Sähkö- ja automaatio sekä ICT-alojen jatko-opintomahdollisuudet ovat hyvät. Monet opiskelijat ovat hakeneet valmistumisensa jälkeen alan insinööriopintoihin ammattikorkeakouluihin.