Välinehuoltoala

Välinehuoltoalan perustutkinnosta valmistuu välinehuoltajia terveydenhuollon yksikköihin ja välinehuoltokeskuksiin. He huolehtivat sairaanhoidossa käytettävien välineiden ja laitteiden käyttövalmiudesta.

Alan opiskelu ja työ sopivat vastuullisille ja järjestelykykyisille henkilöille.

Välinehuoltoalan perustutkinnon voi suorittaa omaehtoisesti, yhteistyössä työelämän kanssa oppisopimuksella tai työvoimakoulutuksena. Vahva työelämäyhteistyömme varmistaa, että opinnot hyvin suorittanut opiskelija saa työpaikan ja työnantaja ammattitaitoisen työntekijän.