Välinehuoltoala

Välinehuoltoalan perustutkinnosta valmistuu välinehuoltajia terveydenhuollon yksikköihin ja välinehuoltokeskuksiin. He huolehtivat sairaanhoidossa käytettävien välineiden ja laitteiden käyttövalmiudesta.

Alan opiskelu ja työ sopivat vastuullisille ja järjestelykykyisille henkilöille.

Välinehuoltoalan perustutkinto suoritetaan yhteistyössä työelämän kanssa oppisopimuksella tai työvoimakoulutuksena. Näin varmistetaan, että opinnot hyvin suorittanut opiskelija saa työpaikan ja työnantaja ammattitaitoisen työntekijän.