Välinehuoltoala

Välinehuoltoalan perustutkinnosta valmistuu välinehuoltajia terveydenhuollon yksikköihin ja välinehuoltokeskuksiin. He huolehtivat sairaanhoidossa käytettävien välineiden ja laitteiden käyttövalmiudesta.

Koulutuksessa opiskellaan muun muassa välineiden puhdistamista, desinfiointia ja pakkaamista, infektioiden torjuntaa välineiden huoltotyössä sekä laatutyötä.

Alan opiskelu ja työ sopivat vastuullisille ja järjestelykykyisille henkilöille.