Siirry sisältöön

Koulutukset TE-hallinnon kanssa

Aikuisten ammattistartit

Ammattistartti on tarkoitettu nuorille aikuisille, jotka haluavat selkeyttää ammatinvalintaansa tai tarvitsevat lisävalmiuksia ammatillista koulutusta varten. Ammattistartissa opiskelija pääsee tutustumaan kattavasti eri alojen koulutuksiin ja työtehtäviin. Koulutuksen tavoitteena on löytää opiskelijalle realistinen ja mielekäs jatkosuunnitelma kohti työelämää.

Katso Ammattistartti-videomme.

Kotokoulutus

Kotoutumiskoulutus antaa maahanmuuttajalle kielellisiä ja muita valmiuksia sekä antaa edellytyksiä jatko-opiskeluun ja työllistymiseen. Katso lisätietoja TE-palvelujen sivuilta.

Kielitaidon arviointi

Kielitaidon  arviointi on tarkoitettu henkilöille, joiden äidinkieli on joku kuin suomi tai ruotsi.  Arviointi tehdään henkilöille, joiden työllistymis- ja kouluttautumismahdollisuuksia halutaan parantaa. Kielitaidon arvioinnissa selvitetään, miten hyvin henkilö selviytyy  suomen kielellä työnhaussa tai ammatillisissa opinnoissa ja miten hyvin hän hallitsee oman ammattialansa sanaston. Tutustu Kielitaidonarviointi-esitteeseemme.

Koulutuskokeilu

Koulutuskokeilu on tarkoitettu toteuttamiskelpoiseen koulutusvalintaan tukea tarvitseville työttömille.  Sen tavoitteena on selvittää henkilön motivaatio ja soveltuvuus suunnittelemalleen alalle.  Koulutuskokeilussa henkilön tekemä koulutussuunnitelma arvioidaan ja tarvittaessa korjataan sekä ohjataan hänet hakemaan koulutukseen. Tutustu Koulutuskokeilu-esitteeseemme.

Opiskeluedellytysten arviointi

Opiskeluedellytysten arvioinnissa selvitetään arvioitavan henkilön koulutuksen tarve ja mahdollisuudet alakohtaisesti työelämän osaamisvaatimukset huomioiden. Arvioinnissa selvitetään myös mahdolliset opiskelun esteet ja luodaan kehittämissuunnitelma niiden madaltamiseksi. Tutustu Opiskeluedellytysten arviointi -esitteeseemme.

Osaamiskartoitus

Osaamiskartoitus antaa todenmukaisen ja ajantasaisen arvion henkilön ammatillisen osaamisen tasosta. Se on hyvä työkalu työkokemusta tai ammatillista koulutusta omaavalle työnhakijalle, joka tarvitsee arvion osaamisestaan hakiessaan työhön tai koulutukseen. Kartoitus sopii hyvin myös jo lähtömaassaan koulutusta ja työkokemusta hankkineille maahanmuuttajille,  joiden kotoutumissuunnitelman pohjaksi tarvitaan arvio ammatillisisesta osaamisesta suomalaisilla työmarkkinoilla. Tutustu Osaamiskartoitus-esitteeseemme.

Aloittavien yrittäjien ohjaus

Sataedulla on vahvaa yrittäjyysosaamista. Teemme tiivistä yhteistyötä Satakunnan Yrittäjien kanssa ja annamme rahoituslausuntoja TE-toimistoille Starttiraha-päätöksiä varten.

Voimme auttaa yrittäjiä ja yritysten tarpeita erilaisilla palveluilla ja koulutuksilla:

  • ohjaus- ja neuvontapalveluja aloittaville yrittäjille
  • tukea liiketoimintasuunnitelmien ja niihin liittyvien laskemien laatimiseen
  • neuvontaa talouslaskelmien tekemiseen ja liikeidean kehittämiseen
  • koulutuksia asiakaspalvelu- ja myyntitilanteisiin
  • henkilökohtaista konsultointia liiketoiminnan kehittämiseen
  • lisäkoulutuksia taloushallinnon, it-taitojen ja markkinoinnin tietojen täydentämiseen
  •  liiketalouden tutkintokoulutuksia yritysten tarpeisiin (Esimiestyön ammattitutkinto, Yrittäjän ammattitutkinto, Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto)

Lisätietoja antavat Tarja Heino ja Seppo Laukkanen.