Kasvatus ja ohjaus

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta valmistuu koulunkäynninohjaajia sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajia kouluun ja vapaa-ajantoimintaan. Koulutus sopii sinulle, jos sinulla on jo alan koulutusta tai työkokemusta.  Opiskelijan aiemmasta osaamisesta riippuen lähiopetusta, etäopiskelua ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sisältävä koulutus kestää 1,5 – 2 vuotta.

Kasvatuksen tai ohjauksen osaamisalan suorittanut voi työskennellä vaativissa ja syvällistä osaamista edellyttävissä kasvatus- ja ohjausalan tehtävissä. Koulutus antaa  myös vahvuuksia toimia yrittäjänä perhepäivähoitajana.