Kasvatus ja ohjaus

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta valmistuu koulunkäynninohjaajia sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajia kouluun ja vapaa-ajantoimintaan. Koulutus sopii henkilöille, joilla on jo alan koulutusta tai työkokemusta. 

Lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista sisältävät opinnot kestävät noin 1,5–2 vuotta. Opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen vaikuttaa opintojen kestoon.

Kasvatuksen tai ohjauksen osaamisalan suorittanut voi työskennellä vaativissa ja syvällistä osaamista edellyttävissä kasvatus- ja ohjausalan tehtävissä. Koulutus antaa myös vahvuuksia toimia yrittäjänä perhepäivähoitajana.