Sosiaali ja terveys

Sosiaali- ja terveysala tarjoaa monia mahdollisuuksia ihmisläheiseen, merkitykselliseen ja hyvin työllistäviin tehtäviin.   

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto antaa valmiudet työskennellä lähihoitajana hoidon, huolenpidon, kuntoutuksen ja kasvatuksen tehtävissä. Lähihoitaja voi laajentaa osaamistaan opiskelemalla uusia osaamisaloja, osallistumalla täydennyskoulutuksiin tai suorittamalla alan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon.  

Hierojan ammattitutkinnosta valmistuu klassisen hieronnan osaajaksi, lihashuollon ja hyvinvoinnin ammattilaiseksi. Opiskelijoiden oppimisympäristöinä toimivat Sataedun omat hierontaklinikat sekä alan yritykset. Tutkinnon suorittaneella on oikeus käyttää Valviran terveydenhuollon ammattinimi­kettä koulutettu hieroja. 

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnossa voi suorittaa kasvatuksen, ohjauksen, perhepäivähoidon tai koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisaloja.

Välinehuoltoalan perustutkinnosta puolestaan valmistuu välinehuoltajia terveydenhuollon yksikköihin ja välinehuoltokeskuksiin.