Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilainen työskentelee eri tyyppisissä tieto– ja viestintäteknistä osaamista vaativissa asiakaspalvelutehtävissä.

Alan työtehtävissä tarvitaan tiedonhaku- ja ongelmanratkaisutaitoja. Hyvä kielitaito on myös eduksi työssä.

Tieto- ja viestintätekniikan ala kehittyy ja muuttuu nopeasti. Alalla työskentelevän on seurattava alan kehitystä ja uudistettava osaamistaan sen mukaisesti.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta voi valmistua useilla eri tutkintonimikkeillä. Koulutukseen kuuluvan työpaikalla järjestettävän koulutuksen paikan valinnalla voi vaikuttaa suuntautumiseesi. Sataedussa voi valmistua tutkinnosta seuraavilla tutkintonimikkeillä:

  • Elektroniikka-asentaja
  • Hyvinvointiteknologia-asentaja
  • Tietoverkkoasentaja
  • IT-tukihenkilö