Siirry sisältöön

Osaamisen kehittämissuunnitelma ohjaa läpi opintojen

Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan omia tarpeita vastaava koulutuspolku ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Tätä kutsutaan henkilökohtaistamiseksi.

Opiskelija ja vastuuopettaja laativat HOKSin yhdessä. Suunnitelman tekoon voivat tarpeen mukaan osallistua myös opinto-ohjaaja, erityisopettaja tai oppisopimuskoulutuksessa työpaikan edustaja. HOKS kirjataan Wilmaan, jossa se on opiskelijan, opettajien sekä alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajien nähtävillä.

Aiempi osaaminen ja uusien taitojen hankkiminen HOKSin ytimessä

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen. Näin voit keskittyä uusien taitojen hankkimiseen ja saada siinä tarvitsemaasi ohjausta ja tukea. Suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan.

Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan kirjataan

  • tiedot aiemmasta osaamisesta
  • tarvittava osaaminen ja miten se hankitaan
  • osaamisen kehittyminen ja osoittaminen
  • yksilölliset ohjaus- ja tukitoimet.

Osaaminen osoitetaan näytöissä

Opiskelijana osoitat opiskelussa hankitun osaamisesi näytöissä eli tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa. Näytöt suunnitellaan tutkinnon osittain. Esimerkiksi ravintola-alan näyttötehtäviä voivat olla pöydän kattaminen tai jätteiden kierrättäminen.

Koulutuksen järjestäjä vastaa näyttöjen toteutuksesta ja nimeää näyttöjen arvioijat. Toinen heistä on opettaja ja toinen työelämän edustaja. Molemmilla arvioijilla tulee olla arviointiin riittävä ammattitaito ja tutkinnon perusteiden tuntemus.