Siirry sisältöön

Osaamisen kehittämissuunnitelma ohjaa läpi opintojen

Jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan opintojen alussa tämän tarpeita vastaava koulutuspolku ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Tätä kutsutaan henkilökohtaistamiseksi.

Opiskelija ja vastuuopettaja laativat HOKSin yhdessä. Myös opinto-ohjaaja, erityisopettaja tai oppisopimuskoulutuksessa työpaikan edustaja voivat osallistua suunnitelman tekoon. HOKS kirjataan Wilmaan, jossa se on opiskelijan ja opettajien sekä alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajien nähtävillä.

Aiempi osaaminen ja uusien taitojen hankkiminen HOKSin ytimessä

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen. Näin opiskelija voi keskittyä uusien taitojen hankkimiseen ja saada siinä tarvitsemaansa ohjausta ja tukea. Suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan.

Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan kirjataan

  • tiedot aiemmasta osaamista
  • tarvittava osaaminen ja miten se hankitaan
  • osaamisen kehittyminen ja osoittaminen
  • yksilölliset ohjaus- ja tukitoimet

Osaaminen osoitetaan näytöissä

Opiskelija osoittaa opiskelussa hankitun osaamisensa näytöissä eli tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa. Näytöt suunnitellaan tutkinnon osittain. Esimerkiksi ravintola-alan näyttötehtäviä voivat olla pöydän kattaminen ja jätteiden kierrättäminen.

Koulutuksen järjestäjä vastaa näyttöjen toteutuksesta ja nimeää näyttöjen arvioijat. Toinen heistä on opettaja ja toinen työelämän edustaja. Molemmilla arvioijilla tulee olla arviointiin riittävä ammattitaito ja tutkinnon perusteiden tuntemus.