Siirry sisältöön

Opiskelijalle

Oppisopimus tarjoaa joustavan mahdollisuuden opiskella uuteen ammattiin. Oppisopimuksella voit myös viedä päätökseen kesken jääneet opintosi tai syventää osaamistasi.

Oppisopimus onnistuu, kun

 • olet perusopetuksen päättänyt (yläikärajaa ei ole)
 • olet hankkinut alalta työpaikan ja työnantaja antaa mahdollisuuden oppisopimuskoulutukseen työn ohella
 • olet alan yrittäjä

Yleistä oppisopimuksesta

Oppisopimuskoulutus on yhteistyötä

 • Uuden työntekijän kanssa solmittava oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen.
 • Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa tapahtuva oppisopimuskoulutus ei muutoin muuta työsuhteen etuja.
 • Työnantaja maksaa työntekijälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
 • Työaika on vähintään 25 h/viikko.
 • Oppisopimusopiskelijaa koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet, kuin muitakin työntekijöitä. Tällaisia ovat esim. vakuutusturva, työturvallisuusohjeiden noudattaminen ja salassapitovelvollisuus.

Tietoa työsopimuslaista ja työehtosopimuksista: http://www.finlex.fi/

Tutkintotavoitteiset oppisopimuskoulutukset

 • Oppisopimuksella voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, jos ei ole aiempaa tutkintoa eikä pitkää työkokemusta alalta.
 • Myös keskeneräiset opinnot voi suorittaa oppisopimuksella.
 • Koulutusaika vaihtelee riippuen opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta ja tutkinnoista.
 • Oppisopimuksella voi suorittaa ammattitutkinnon, jos on koulutusta ja muutama vuosi työkokemusta alalta.
 • Oppisopimuksella voi suorittaa erikoisammattitutkinnon. Tämä edellyttää, että on koulutusta ja pitkä työkokemus alalta tai kokemusta esimiestehtävistä tai muista vaativaa erityisosaamista edellyttävistä tehtävistä.
 • Koulutusajat vaihtelevat vuodesta kahteen vuoteen.
 • Myös kaikkien tutkintojen tutkinnon osia voi suorittaa oppisopimuksella

Tutustumalla www. eperusteet.fi -sivustoon löydät kaikki Suomessa voimassa olevat tutkinnot.

Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan oman työn ohella

Oppisopimusopiskelija:

 • Tekee työtä ja noudattaa työantajan antamia määräyksiä ja ohjeita työn suorittamisesta.
 • Laatii henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman yhteistyössä työpaikkaohjaajan ja oppilaitoksen edustajan kanssa ja hyväksyy sen allekirjoituksellaan.
 • Noudattaa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa.
 • Osallistuu teoriaopintoihin ja näyttöihin oman suunnitelmansa mukaisesti.
 • Arvioi omaa edistymistään itsenäisesti sekä yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa.

Työnantaja:

 • Noudattaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta.
 • Maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
 • Tarjoaa opiskelijalle monipuolisia työtehtäviä, jotka lisäävät osaamista.
 • Antaa mahdollisuuden osallistua teoriaopintoihin ja näyttöihin.
 • Nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan.

Työpaikkaohjaaja:

 • Ohjaa, tukee ja opastaa opiskelijaa työtehtävissä.
 • Osallistuu opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimiseen.
 • Järjestää tavoitteita tukevia työtehtäviä ja noudattaa opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa.
 • Arvioi opiskelijan kanssa oppimista ja näyttöjä.
 • Toimii yhteistyössä oppilaitoksen vastuukouluttajan kanssa.

Vastuukouluttaja:

 • Laatii opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman yhteistyössä työpaikkaohjaajan kanssa.
 • Suunnittelee koulutuksen aikataulut ja sisällöt.
 • Tekee yhteistyötä opiskelijan, työnantajan ja työpaikkaohjaajan kanssa.
 • Huolehtii oppisopimuksen toteutumisesta.

Oppisopimuksen muutokset

Henkilökohtaisessa elämässä tai yrityksessä tapahtuvat muutokset saattavat aiheuttaa oppisopimukseen muutoksia. Ilmoita muutoksista oppisopimuksen vastuuhenkilölle oheisella lomakkeella. 

Oppisopimuksen muutokset-lomake

Oppiajan pidentäminen / lyhentäminen

 • Oppiaikaa voidaan lyhentää tai pidentää.
 • Hakemuksessa tulee perustella muutoksen syyt.

Oppiajan pidentämisen/lyhentämisen perusteena voi olla:

 • aiempien opintojen ja työkokemuksen ennakoitua suurempi vaikutus opintojen etenemiseen
 • työpaikan tai työtehtävien muuttuminen
 • opiskeluaikana ilmenneet oppimisvaikeudet
 • oppisopimuksen keskeytyksen aiheuttama viivästyminen
 • olosuhteiden yllättävät muutokset

Oppisopimuksen keskeytyminen

Keskeytymisen perusteena voi olla

 • äitiysloma
 • varusmiespalvelus
 • yli 1 kk kestävä sairausloma
 • muut henkilökohtaiset syyt

Oppisopimuksen jatkumisesta keskeyttämisen jälkeen on aina ilmoitettava riittävän ajoissa oppilaitokseen kirjallisesti muutoslomakkeella.

Oppisopimuksen purkaminen

 • koeaikana
 • oppisopimusopiskelijan ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta
 • yksipuolisesti työnantajan joutuessa konkurssiin tai kuollessa
 • yksipuolisesti, työsopimuslain (55/2001) 8 luvun 1 ja 3 §:ssä säädetyillä perusteilla
 • Koulutuksen järjestäjän luvalla myös perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen.
 • Koulutuksen järjestäjä voi purkaa oppisopimuksen oppisopimusopiskelijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta ao. lainsäädännön ja tehdyn sopimuksen, määräyksiä tai tutkinnon suorittaminen ei edisty.
 • yrittäjän oppisopimus yrittäjän omalla ilmoituksella
 • Ilmoittamisesta huolehtii opiskelija ja työnantaja.

Oppisopimuksen purkamisesta on aina viipymättä ilmoitettava oppilaitokseen kirjallisesti muutoslomakkeella.

Opintososiaaliset edut opiskelijalle

Opintososiaalisia etuja ovat: Päiväraha, perheavustus sekä matka- ja majoituskorvaus. Niiden maksuperusteet sovitaan oppisopimuksen laatimisen yhteydessä. Edut ovat verottomia.

Päiväraha ja perheavustus

 • Päiväraha on 15 €/päivä lähiopiskelupäiviltä, mikäli on syntynyt ansionmenetystä.
 • Perheavustus (opiskelijalla huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi) on 17 €/päivä lähiopiskelupäiviltä, mikäli on syntynyt ansionmenetystä.

Matka- ja majoituskorvaus

 • Matkakorvausta maksetaan lähiopiskelupäiviltä. Matkakorvausta saa Kelan matkakorvauksen mukaisesti enintään 150 km matkasta 0,20€/km. Yli 150 km matkoilla matkakorvaus maksetaan halvimman matkustustavan mukaan.
 • Majoituskorvaus on 8€/opetuspäivä/opiskelujakso. Se maksetaan, jos tietopuolinen opetus järjestetään kotipaikkakunnan ulkopuolella ja edellyttää yöpymistä.

Opintososiaalisia etuuksia haetaan Wilman kautta.

Opintososiaaliset etuudet Hakemus Opiskelija