Siirry sisältöön

Koulutussopimus

Osa opiskelusta tapahtuu työpaikoilla. Tätä varten jokaisen opiskelijan kanssa tehdään kirjallisesti koulutussopimus. Sopijaosapuolina ovat koulutuksen järjestäjä ja työpaikka. Työpaikka nimeää opiskelijalle vastuullisen työpaikkaohjaajan ja Sataedu ohjaavan opettajan. Yhdessä opiskelijan kanssa he seuraavat opiskelijan oppimisen etenemistä ja tavoitteiden toteutumista.

Sopimuksen mukaisesti

  • opiskelija suorittaa työpaikalla tutkinnon osan tai sitä pienemmän kokonaisuuden
  • koulutussopimuksessa ei ole työsuhdetta
  • opiskelijalle ei makseta palkkaa tai muuta vastiketta.

Sataedun hyvä yhteistyöverkosto mahdollistaa sopivan työpaikan löytymisen. Myös yritykset voivat tarjota paikkaa suoraan opiskelijalle tai koulutusalalle. Lisäksi opiskelijat voivat itse hankkia oman paikkansa työpaikalla järjestettävää koulutusta varten.