Siirry sisältöön

Sataedun organisaatio

Sataedun johtoryhmä

Kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio
Rehtori Anne Laine
Apulaisrehtori Heli Sulkava
Koulutusjohtaja Kirsi-Marjo Halonen
Kehitysjohtaja Maiju Salonen
Talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäki


Sertifioitu toimintajärjestelmä

Satakunnan koulutuskuntayhtymälle on myönnetty vuodesta 2010 alkaen laatusertifikaatti ISO 9001 DNV GL:n toimesta. Sertifikaatti on myönnetty osoituksena toimintajärjestelmän hyvästä hallinnasta. Sertifiointikausi on kolme vuotta ja tänä aikana toteutetaan määräaikaisauditointeja kerran vuodessa. Seuraava DNV GL:n toteuttama sertifiointiauditointi kolmelle seuraavalle vuodelle on huhtikuussa 2024.

Määräaikaisauditoinnin tulokset maaliskuussa 2023

Sataedun 27.-29.3.2023 järjestetty ulkoinen auditointi keskittyi johtamisjärjestelmästandardi ISO 9001 vaatimuksiin sekä johtamisjärjestelmän vaikuttavuuteen ja organisaation kyvykkyyteen. Tarkastelun kohteina olivat nyt koulutus- ja kehittämistoiminnot sekä niitä tukevat palvelut. Voit lukea lisää auditoinnin tuloksista siitä kirjoitetusta artikkelista.

ISO 9001 sertifikaattilogo