Siirry sisältöön

Sataedun organisaatio

Sataedun johtoryhmä

Kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio
Rehtori Anne Laine
Koulutusjohtaja Kirsi-Marjo Halonen
Kehitysjohtaja Maiju Salonen
Talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäki

Toimintapolitiikkamme

Satakunnan koulutuskuntayhtymä tuottaa yksilöllisiä ja joustavia koulutuspalveluja. Ammattitaitoinen henkilöstömme sitoutuu laadun kehittämiseen yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän ja muiden sidosryhmien edustajien sekä koulutuskuntayhtymän ylläpitäjien kanssa.

Huolehdimme opiskelijoidemme ja henkilöstömme hyvinvoinnista sekä ohjaamme heitä kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan. Tarjoamme terveellisen ja turvallisen opiskelu- ja työympäristön. Noudatamme toimintaamme ohjaavia lakeja, asetuksia ja muita määräyksiä.

ISO:9001 standardin mukainen toimintajärjestelmämme tukee ja varmistaa kuntayhtymän arvojen, vision ja strategian toteutumista. Toimintajärjestelmä kattaa laadunhallinnan keskeiset periaatteet, kuntayhtymän toimintaprosessit, laatutavoitteet ja niiden toteuttamista ohjaavat kuntayhtymän ohjeet.

Sertifioitu toimintajärjestelmä

Satakunnan koulutuskuntayhtymälle on myönnetty vuodesta 2010 alkaen laatusertifikaatti ISO 9001 DNV GL:n toimesta. Sertifikaatti on myönnetty osoituksena toimintajärjestelmän hyvästä hallinnasta. Sertifiointikausi on kolme vuotta ja tänä aikana toteutetaan määräaikaisauditointeja kerran vuodessa. Seuraava DNV GL:n toteuttama sertifiointiauditointi kolmelle seuraavalle vuodelle on huhtikuussa 2024.

Määräaikaisauditoinnin tulokset huhtikuussa 2022

Sataedun 5.– 6.4.2022 järjestetty ulkoinen auditointi keskittyi johtamisjärjestelmästandardi ISO 9001 vaatimuksiin sekä johtamisjärjestelmän vaikuttavuuteen ja organisaation kyvykkyyteen.

Auditoinnissa kiitosta saivat muun muassa opiskelija- ja työelämäkyselyistä saatu hyvä palaute. Viime vuosien hyvä kehitys on jatkunut edelleen. Opiskelijapalautteiden vastausprosentit voisivat olla isommat, mutta tilanne on sama muissa oppilaitoksissa. Esimerkiksi valtakunnalliset pitkät kysymyspatteristot eivät houkuta opiskelijoita vastaamaan. Myös auditointiin osallistuneiden opiskelijoiden vastaukset tukivat tätä.

Auditointi vahvistaa, että Sataedussa käyttöön otettu tiimimalli on toimiva ja pidetty lähijohtamisen malli. Työelämäyhteistyössä tärkeiden yhteistyökumppanien kanssa on tehty palvelusopimukset. Osalla aloista on jo runsaasti koulutettuja työpaikkaohjaajia.

Kehitettävää ja odotuksia

Yli kaksi vuotta kestäneestä korona-ajasta on Sataedussa selvitty kohtuullisen hyvin. Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut poikkeuksellisesta ajasta huolimatta. Tilanteen nopeuttama laaja digiloikka osoittautui hyödylliseksi, ja Teamsista tuli nopeasti kaikkien käyttämä työväline. Opiskelijaterveydenhuollossa nähdyt puutteet arvioidaan johtuvan pääosin ulkoisista toimijoista ja pandemiasta.

Isot odotukset kohdistuvat alkaneeseen VASKI-hankkeeseen. Sen uskotaan vauhdittavan jatkossa ammatillisen koulutuksen vastuullisuuden tasoa.

Auditoijan parannusehdotuksina toiminnassamme ovat opiskelija- ja työelämäkyselyiden vastausprosentin nostaminen, palautekäsittelyiden lisääminen opiskelijoiden kanssa sekä työelämävaihdon kehittäminen. Heikkoutena ja lievänä poikkeama nähtiin se, että vaikka osaamista on paljon, niin sitä ei ole dokumentoitu osaamisrekisteriin.

ISO 9001 sertifikaattilogo