Siirry sisältöön

Sataedun organisaatio

Sataedun johtoryhmä

Kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio
Rehtori Anne Laine
Koulutusjohtaja Kirsi-Marjo Halonen
Kehitysjohtaja, vs. Maiju Salonen
Talous- ja hallintojohtaja, vs. Ari Lappi

Toimintapolitiikkamme

Satakunnan koulutuskuntayhtymä tuottaa yksilöllisiä ja joustavia koulutuspalveluja. Ammattitaitoinen henkilöstömme sitoutuu laadun kehittämiseen yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän ja muiden sidosryhmien edustajien sekä koulutuskuntayhtymän ylläpitäjien kanssa.

Huolehdimme opiskelijoidemme ja henkilöstömme hyvinvoinnista sekä ohjaamme heitä kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan. Tarjoamme terveellisen ja turvallisen opiskelu- ja työympäristön. Noudatamme toimintaamme ohjaavia lakeja, asetuksia ja muita määräyksiä.

ISO:9001 standardin mukainen toimintajärjestelmämme tukee ja varmistaa kuntayhtymän arvojen, vision ja strategian toteutumista. Toimintajärjestelmä kattaa laadunhallinnan keskeiset periaatteet, kuntayhtymän toimintaprosessit, laatutavoitteet ja niiden toteuttamista ohjaavat kuntayhtymän ohjeet.

Sertifioitu toimintajärjestelmä

Satakunnan koulutuskuntayhtymälle on myönnetty vuodesta 2010 alkaen laatusertifikaatti ISO 9001 DNV GL:n toimesta. Sertifikaatti on myönnetty osoituksena toimintajärjestelmän hyvästä hallinnasta. Sertifiointikausi on kolme vuotta ja tänä aikana toteutetaan määräaikaisauditointeja kerran vuodessa. Seuraava DNV GL:n toteuttama sertifiointiauditointi kolmelle seuraavalle vuodelle on huhtikuussa 2021.

Määräaikaisauditoinnin tulokset huhtikuussa 2020

Auditointiraportin mukaan toimimme tehokkaasti ja opiskelijakeskeisesti myös poikkeustilanteessa. DNV-GL:n auditoija totesi ensimmäistä kertaa etänä tekemänsä auditoinnin päätöskokouksessa, että Sataedussa on tehty kaikki mahdollinen ja vähän enemmänkin, jotta Covid-19:n aiheuttamassa poikkeustilanteessa voidaan varmistaa opiskelijoiden tutkintojen suorittamiset. Loppuraportissa nousi erityisesti esiin henkilökunta, joka on tehnyt ja tekee suuren työn opetuksen sopeuttamisessa vallitsevaan tilanteeseen. Kiitosta saavat myös opiskelijoille suunnitellut aidosti yksilölliset opintopolut.

Toimintajärjestelmämme ISO 9001 ulkoisessa auditoinnissa ei löytynyt yhtään poikkeamaa. Positiivisia havaintoja on kymmenen ja kehittämisehdotuksia kuusi.

Positiivisiksi havainnoiksi nousi poikkeustilanteessa järjestetyn koulutuksen lisäksi muun muassa se, että Sataedussa on tunnistettu osaamiskapeikot ja määritelty niiden täyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Samoin strategian painopisteistä toiminnalle johdetut selkeät ja mitattavat tavoitteet sekä niiden edellyttämät toimenpiteet saavat kiitosta.

Kehittämisehdollisuuksissa nousi esiin jo käytössä olevan systemaattisen riskianalyysin rinnalle luotava samanlainen menettely mahdollisuuksien kartoittamiseen. Myös johdon koulutusaloille antaman palautteen määrää voisi raportin mukaan lisätä.