Sataedun organisaatio

 

Sataedun johtoryhmä

Kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio
Rehtori Anne Laine
Koulutusjohtaja Kirsi-Marjo Halonen
Kehitysjohtaja, vs. Maiju Salonen
Talous- ja hallintojohtaja, vs. Ari Lappi

Toimintapolitiikkamme

Satakunnan koulutuskuntayhtymä tuottaa yksilöllisiä ja joustavia koulutuspalveluja. Ammattitaitoinen henkilöstömme sitoutuu laadun kehittämiseen yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän ja muiden sidosryhmien edustajien sekä koulutuskuntayhtymän ylläpitäjien kanssa.

Huolehdimme opiskelijoidemme ja henkilöstömme hyvinvoinnista sekä ohjaamme heitä kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan. Tarjoamme terveellisen ja turvallisen opiskelu- ja työympäristön. Noudatamme toimintaamme ohjaavia lakeja, asetuksia ja muita määräyksiä.

ISO:9001 standardin mukainen toimintajärjestelmämme tukee ja varmistaa kuntayhtymän arvojen, vision ja strategian toteutumista. Toimintajärjestelmä kattaa laadunhallinnan keskeiset periaatteet, kuntayhtymän toimintaprosessit, laatutavoitteet ja niiden toteuttamista ohjaavat kuntayhtymän ohjeet.