Siirry sisältöön

Tutkinnot

Sataedussa voit opiskella

 • perustutkintoja (pt)
 • ammattitutkintoja (at)
 • erikoisammattitutkintoja (eat)
 • osatutkintoja eli tutkinnon osia eri tutkinnoista

Tutkintojen lisäksi koulutustarjonnassamme on erilaisia täydennys- ja lyhyt koulutuksia.

Perustutkinto soveltuu sinulle, jos sinulla ei ole vielä perustutkintoa suoritettuna ja sinulla on vain vähän tai ei lainkaan kokemusta alalta. Perustutkinnossa hankit osaamisen, joka antaa sinulle alalle työllistymisen edellyttämät perustiedot ja -taidot.

Ammattitutkinto on hyvä vaihtoehto, jos sinulla on alan peruskoulutus tai olet hankkinut vastaavan osaamisen työelämässä. Ammattitutkinnossa osoitat ammattiosaamista, joka on perustutkintoa syvempää. Ammattitutkinnon voit suorittaa myös työn ohella.

Erikoisammattitutkinto soveltuu sinulle, jos olet alan peruskoulutuksen jälkeen kehittänyt ammattitaitoasi ja hankkinut vankan työkokemuksen alalta. Erikoisammattitutkinnossa osoitat ammattiosaamista, joka on syvällistä ja monialaista ammatinhallintaa ja osaamista. Tutkinnon voit suorittaa myös työn ohella.

Tutkintojen rakenteet ja sisällöt perustuvat valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin. Voit tutustua niihin jokaisen tutkinnon esittelysivulla olevan ePerusteet-linkin kautta. Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) voit opetussuunnitelman edellyttämissä puitteissa valita tutkintoosi oman mielenkiintosi ja tavoitteesi mukaisia sisältöjä.

Ammatillisen perustutkinnon rakenne

Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Opintojen kesto on yksilöllinen, enimmillään opinnot kestävät noin 3 vuotta. Aiemmat opinnot ja työkokemus voivat lyhentää opiskeluaikaa.

Ammatilliset tutkinnon osat, 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat
 • Pakolliset tutkinnon osat kuuluvat kaikille tutkinnon suorittajille
 • Osaamisaloittain eriytyvät pakolliset tutkinnon osat mahdollistavat erikoistumisen opiskelijan valitsemalla alueella
Valinnaiset tutkinnon osat
 • Valinnaiset tutkinnon osat laajentavat opiskelijan ammatillista osaamista sekä tukevat työelämään sijoittumista ja jatko-opintoihin hakeutumista
 • Tutkinnon perusteissa määriteltyjen tutkinnon osien lisäksi kaikissa perustutkinnoissa voi valita:
  • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvan tutkinnon osan
  • Tutkinnon osan toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
  • Korkeakouluopinnot
  • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp 

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
 • Valinnaiset osaamistavoitteet

Katso lisää täältä

Ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon rakenne

 • Ammattitutkinnon laajuus on 120, 150 (tai 180) osp.
 • Erikoisammattitutkinnon laajuus on 160, 180 (tai 210) osp.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot muodostuvat pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Tutkinnon sisällä voi myös olla osaamisaloittain eriytyviä pakollisia ja valinnaisia opintoja.