Siirry sisältöön

Tutkinnot

Sataedussa voit opiskella

 • ammatillisen perustutkinnon (pt)
 • ammattitutkinnon (at)
 • erikoisammattitutkinnon (eat)
 • osatutkintoja eli tutkinnon osia eri tutkinnoista.

Tutkintojen lisäksi koulutustarjonnassamme on erilaisia täydennys- ja lyhytkoulutuksia.

Valitse ammatillinen perustutkinto, jos 

– et ole vielä suorittanut perustutkintoa

– sinulla ei ole vielä kokemusta alalta.

Perustutkinnossa hankit osaamisen, joka antaa sinulle alalle työllistymisen edellyttämät perustiedot ja -taidot.

Valitse ammattitutkinto, jos 

– sinulla on jo alan perustutkinto

– sinulla on alalta laajaa osaamista.

Ammattitutkinnossa osoitat ammattiosaamista, joka on perustutkintoa syvempää. Ammattitutkinnon voit suorittaa myös työn ohella.

Valitse erikoisammattitutkinto, jos 

– sinulla on alan perustutkinto

– olet kehittänyt ammattitaitoasi ja hankkinut vankan työkokemuksen alaltasi.

Erikoisammattitutkinnossa osoitat ammattiosaamista, joka on syvällistä ja monialaista ammatinhallintaa ja osaamista. Tutkinnon voit suorittaa myös työn ohella.

Tutkintojen rakenteet ja sisällöt perustuvat valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin. Voit tutustua niihin jokaisen tutkinnon esittelysivulla olevan ePerusteet-linkin kautta. Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) voit valita tutkintoosi oman mielenkiintosi ja tavoitteesi mukaisia sisältöjä opetussuunnitelman edellyttämissä puitteissa.

Ammatillisen perustutkinnon rakenne

Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Opintojen kesto on yksilöllinen, enimmillään noin kolme vuotta. Aiemmat opinnot ja työkokemus voivat lyhentää opiskeluaikaa.

Ammatilliset tutkinnon osat, 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat
 • Pakolliset tutkinnon osat kuuluvat kaikille tutkinnon suorittajille.
 • Osaamisaloittain eriytyvät pakolliset tutkinnon osat mahdollistavat erikoistumisen opiskelijan valitsemalla alueella.
Valinnaiset tutkinnon osat
 • Valinnaiset tutkinnon osat laajentavat opiskelijan ammatillista osaamista sekä tukevat työelämään sijoittumista ja jatko-opintoihin hakeutumista.
 • Tutkinnon perusteissa määriteltyjen tutkinnon osien lisäksi kaikissa perustutkinnoissa voi valita
  • paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvan tutkinnon osan
  • tutkinnon osan toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
  • korkeakouluopinnot
  • yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja.
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp 
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
 • Valinnaiset osaamistavoitteet

Katso lisää täältä.

Ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon rakenne

 • Ammattitutkinnon laajuus on 120, 150 (tai 180) osp.
 • Erikoisammattitutkinnon laajuus on 160, 180 (tai 210) osp.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot muodostuvat pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Tutkinnon sisällä voi myös olla osaamisaloittain eriytyviä pakollisia ja valinnaisia opintoja.