Asioimistulkkaus

Asioimistulkki on viestinnän ammattilainen. Hän toimii viestinvälittäjänä maahanmuuttajataustaisen asiakkaan asiointilanteissa. Asiakkaat tarvitsevat tulkkia asioidessaan esimerkiksi terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa tai TE-toimistossa.

Asioimistulkiksi opiskelu on monimuoto-opiskelua. Siinä yhdistyvät verkko-opiskelu, lähiopetuspäivät, itsenäinen opiskelu ja työpaikalla järjestetty oppiminen.

Hyvien viestintätaitojen lisäksi asioimistulkilla tulee olla nuhteeton tausta. Opiskelijalta edellytetään erinomaista äidinkielen taitoa, ja toisen työkielen tason on oltava vähintään B2-taitotasoa.