Työvoimakoulutus

Sataedu järjestää eri alojen työvoimakoulutusta yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen. Useilla ammattialoilla järjestetään lisäksi työllistymistä edistävää jatko- tai täydennyskoulutusta. Maksuton työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille.

Haku työvoimakoulutukseen

Lisätietoja ja haku Sataedun järjestämiin työvoimakoulutuksiin on TE-toimiston sivuilla. Löydät koulutukset hakusanalla Sataedu.

Tuettua opiskelua

Työvoimakoulutuksen aikana saa samaa etuutta kuin työttömänä. Työttömyysetuuden saa korotettuna, jos on sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela.

Työvoimakoulutus ja siihen liittyvät työttömyysetuudet ja kulukorvaukset on esitelty tarkemmin TE-toimiston sivuilla.

Ammattistartti ja starttikoulutukset

Ammattistartti tarjoaa omaa alaansa vielä hakeville mahdollisuuden tutustua eri aloihin sekä löytää itseään kiinnostava opintoala ja työura. Starttijakson opiskelija aikana saa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa opiskelupolkunsa suunnittelemiseen.  Jakson aikana voi tutustua erilaisiin kouluttautumis- ja työllistymisvaihtoehtoihin ja tehdä vierailukäyntejä yrityksiin ja oppilaitoksiin. Starttijakson jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa ammatilliselle 13 viikon jaksolle oppilaitokseen tai työssä oppimaan valitsemalleen alalleen.

Alakohtaiset starttikoulutukset on tarkoitettu alasta mahdollisesti jo kiinnostuneille ja  omalle valinnalleen vahvistusta hakeville opiskelijoille. Käytännönläheisen opiskelun aikana tutustutaan alan koulutukseen ja työtehtäviin.