Maahanmuuttajakoulutukset

Also in English: Information about training and education for non-Finnish-speaking applicants 

Also in English and Ukrainian: Information about Care Assistant Training

Sataedu järjestää maahanmuuttajille kotoutumis- ja kielikoulutuksia, ammattiin opiskeluun valmentavaa koulutusta sekä ammatillista koulutusta. Useissa koulutuksissa Sataedu tekee yhteistyötä työvoimahallinnon eli TE-palvelujen kanssa.

Kotoutumis- ja kielikoulutukset

Kotoutumiskoulutus auttaa pääsemään mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan, opiskeluun ja työelämään. Voit hakea koulutukseen, vaikka et osaa vielä suomen kieltä. Kielen lisäksi koulutuksessa opiskellaan yhteiskunta- ja työelämätaitoja. Opiskelija saa myös oman ammatillisen urasuunnitelman.

Kun haluat aloittaa kotoutumiskoulutuksen, ota yhteyttä TE-palveluihin.

Kielitaidon testaaminen

Kielitaidon tai luku- ja kirjoitustaidon lähtötasotesti antaa arvion kielitaidosta. Hakeudu testiin TE-palveluiden kautta.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA

TUVA-koulutus parantaa myös maahanmuuttajaopiskelijan valmiuksia siirtyä ammatilliseen koulutukseen. Koulutus edellyttää tyydyttävää suomen kielen puhe-, luku- ja kirjoitustaitoa.

Ammatillinen koulutus

Maahanmuuttaneet opiskelijat opiskelevat pääasiassa samoissa ryhmissä kuin suomea äidinkielenään puhuvat. Kehittyvä kielitaito otetaan opetuksessa huomioon, ja opiskelija saa tukea. Ammattitaitovaatimukset ovat samat kaikilla opiskelijoilla. Osa opiskelusta on työn tekemistä työpaikoilla. Opetus ja tutkinto toteutetaan Sataedussa suomen kielellä.

Sataedu järjestää myös vain maahanmuuttaneille suunnattuja koulutuksia, kuten esimerkiksi hoiva-avustaja-koulutuksen työvoimakoulutuksena. Niihin hakeudutaan TE-palvelujen kautta.

Lisätietoja maahanmuuttajaopiskelijan oppaasta

Sataedussa opiskelusta saa tietoa myöhelpolla suomella ja viidellä muulla kielellä julkaistusta Opiskelijan opas maahanmuuttajille -oppaasta.

HAUSSA OLEVAT KOULUTUKSET

Haussa olevat maahanmuuttajille soveltuvat Sataedun koulutukset julkaistaan tässä.