Siirry sisältöön

Anonyymi ilmoituskanava väärinkäytösepäilyille

Sataedussa on käytössä EU-direktiivin mukainen väärinkäytösten ns. Whistleblower-ilmoituskanava.

Kanavalla ilmoitettavat epäeettinen toiminta ja väärinkäytökset voivat olla eriasteisia: huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kuntayhtymän palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Ilmoitus nimettömänä tai nimellä

Ilmoituskanavaa voivat käyttää henkilöt, jotka ovat työnsä vuoksi yhteydessä kuntayhtymään: nykyiset tai aikaisemmat työntekijät ja viranhaltijat, työnhakijat, itsenäiset ammatinharjoittajat, kuten tavarantoimittajat, luottamushenkilöt ja harjoittelijat.

Ilmoitus tehdään nimettömänä tai ilmoittaja voi halutessaan ilmoittaa yhteystietonsa. Mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on, sitä paremmin mahdollista väärinkäytösepäilyä voidaan tutkia. Kuntayhtymä selvittää ilmoitusten perusteella mahdolliset väärinkäytökset, mikäli ilmoitukset osoittautuvat aiheellisiksi. Ilmoitusjärjestelmää ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin.

Huomioithan, että asiakas- ja opiskelijapalautteet eivät kuulu eettiseen kanavaan.

Linkit ilmoitukseen ja sen seurantaan

Siirry tekemään ilmoitus tästä

Ilmoituksen käsittelyn tilaa voi seurata seurantasivun kautta. Seurantasivun salasana tulee ottaa talteen ilmoituksen tekemisen jälkeen. Salasanaa ei pystytä palauttamaan. 

Tehtyjä ilmoituksia käsittelevät talous- ja hallintojohtaja ja johdon assistentti. 

Käsittelijöiden tulee ottaa ilmoitus käsittelyyn seitsemän päivän kuluessa ilmoituksesta. Ilmoittajan on saatava palaute tekemäänsä ilmoitukseen kolmen kuukauden kuluessa tekemästään ilmoituksesta. Siirry seurantasivulle tästä. Tarvitset seurannassa kirjautumiseen salasanan, jonka sait ilmoituksen tekemisen yhteydessä.