Siirry sisältöön

Rakennus- ja maalausalan koulutus (työvoimakoulutus)

Seuraava koulutus alkaa maaliskuussa 2024

* RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, opiskele työllistymistä edistäviä tutkinnonosia
* PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO, opiskele työllistymistä edistäviä tutkinnonosia

Koulutuksen tavoitteena on antaa lisävalmiuksia työskennellä rakennus tai maalausalan erilaisissa työtehtävissä. Se on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo aiempaa rakennusalan- tai maalausalan koulutusta tai työkokemusta. Hae mukaan ja paranna työllistymismahdollisuuksiasi.

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa alaan liittyviä tutkintoja tai tutkinnon osia sekä työllistyä rakennus- tai maalausalalle.

Lisätiedot
Koulutuksen tavoitteena on työllistää opiskelijat koulutuksen aikana tai sen jälkeen rakennus- tai maalausalan erilaisiin työtehtäviin.
Sinulla on mahdollisuus opiskella oman tarpeesi ja tavoitteidesi mukaisesti mm. rakennuksen runkotöitä, sisävalmistusvaiheentöitä, korjausrakentamista, laatoitusta, märkätilojen vedeneristykset, uudisrakennusmaalausta, korjausmaalausta, ulkomaalausta sekä tapetointitöitä.

Koulutusohjelma valmistaa pintakäsittelyalan perustutkinnon, rakennusalan perustutkinnon ja talonrakennusalan ammattitutkinnon tai yllämainittujen tutkintojen osien suorittamiseen. Tutkinnon osat suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä työpaikalla.

Koulutus koostuu lähiopinnoista oppilaitoksessa ja työssäoppimisesta työmailla ja työsalissa. Koulutukseen sisältyy työssäoppimisjakso.
Koulutuksen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan tavoitteet sekä aikaisempi koulutus ja työkokemus. Käytännönläheinen opiskelu antaa mahdollisuuden näyttää omat taidot työnantajalle työssäoppimisjakson aikana ja siten sijoittua työelämään

Tutkinnot
Koulutuksen sisältö muodostuu henkilökohtaissuunnitelman perusteella seuraavista tutkinnoista.

Maalarin perustutkinto (pintakäsittelyala)
Pakolliset osat:
* Rakennusten korjausmaalaus
* Uudisrakennusmaalaus

Valinnaiset osat:
* Pientalojen ulkomaalaus
* Tapetointi
* Lattiapäällysteiden uusiminen
* Parkettityöt
* Lattioiden laatoitustyöt
* Märkätilojen laatoitus
Koko tutkinnon suorittamiseksi on pakollisten osien lisäksi suoritettava vähintään neljä valinnaista osiota.

Rakennusalan perustutkinto (Talonrakennusala)
Pakolliset osat:
* Rakennustyömaalla toimiminen
* Perustustyöt
* Runkovaiheentyöt

Valinnaiset osat:
* Sisävalmistusvaiheentyöt
* Ulkoverhous- ja kattotyöt
* Muuraus
* Laatoitus
* Korjausrakentaminen
* Taloelementtien valmistus
Koko tutkinnon suorittamiseksi on pakollisten osien lisäksi suoritettava vähintään neljä-viisi valinnaista osiota.

Talonrakennusalan ammattitutkinto (Talonrakennusala)
Pakollinen osa:
* Talouden, työn ja työympäristön hallinta

Valinnaiset osat esim.:
* Puurunkotyöt
* Julkisivuverhoukset
* Ovi- ja ikkuna-asennus
* Väliseinätyöt
* Sisäpuutyöt
* Vesikattotyöt
* Laatoitus
* Märkätilojen vedeneristykset
* Korjausrakentaminen
Koko tutkinnon suorittamiseksi on pakollisen osien lisäksi suoritettava vähintään kolme valinnaista osiota.

Korttikoulutukset
Koulutuksen aikana suoritetaan työturvallisuus-, tulityökorttikoulutukset ja hätäensiapukoulutus.

Työvoimakoulutuksen etuudet
Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Jos olet sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela. Lisäksi saat kulukorvausta 9 e/pvä.

Mikäli tulet valituksi koulutukseen, huolehdi, että olet käynyt TE-toimistossa tekemässä työllistymissuunnitelman, varmistaaksesi mahdollisen korotetun ansio- tai peruspäivärahan tai työmarkkinatuen korotettuna koulutuksen ajalta.
Kun jätät hakemuksen, Sinuun ollaan yhteydessä TE-toimistosta.

TIEDUSTELUT
Koulutuksen sisältö:
SATAEDU:
Koulutuspäällikkö Ville Huhtala
p. 040 199 4451
Lehtori Jukka Salo
p. 040 199 4341
jukka.salo@sataedu.fi

Koulutukseen hakeutumisesta:
Päivi Koskinen
Satakunnan TE-toimisto Harjavalta
p. 02950 45078, paivi.koskinen@te-toimisto.fi

Paikkakunta: Kokemäki
Hakuaika on päättynyt