Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto (elokuva- ja tv-alan painotus)

Elokuva- ja TV-alan assistentti osaa toimia alan erilaisissa assistenttitehtävissä: tuotanto-, kamera-, valo-, ääni- tai leikkausassistentti. Ammattialan opinnoissa näitä taitoja kehitetään sekä harjoitusten että käytännön projektitöiden kautta.

Opintojen aikana opitaan produktion eri osa-alueet ja kehitetään alalla tarvittavia taitoja tekemällä harjoituksia ja käytännön projektitöissä. Koulutuksessa perehdytään tekniseen osaamiseen, sisällöntuotantoon ja itse produktiotyöhön.

Työ elokuva-ja TV-alalla vaatii ryhmätyöosaamista, tiimityöskentelyä ja hyviä ongelmanratkaisutaitoja. Alan töissä tarvitaan myös hyvää stressinsietokykyä ja sopeutumista jatkuvasti muuttuvaan alaan.

Koulutuksen voi aloittaa elokuussa, marraskuussa, tammikuussa ja maaliskuussa.

Paikkakunta: Nakkila
Hae koulutukseen