Siirry sisältöön

Yrittäjä oppisopimusopiskelijana

Yrittäjä voi vahvistaa osaamistaan opiskelemalla oppisopimuskoulutuksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niiden osia.

  • Yrittäjän oppisopimuskoulutus tapahtuu pääsääntöisesti yrittäjän omassa yrityksessä.
  • Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään teoriaopinnoilla tutkinnon tavoitteiden ja yrittäjän koulutustarpeiden mukaisesti.
  • Koulutus on yrittäjälle maksutonta.
  • Jokaiselle yrittäjänä toimivalle oppisopimusopiskelijalle nimetään opiskelujen tueksi mentori.
  • Mentori on toisen yrityksen henkilö tai muu alan ammattilainen.

Mentorin tehtävät:

  • perehtyy ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kriteereihin
  • sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan ammattitaidon saavuttamisessa
  • antaa palautetta, joka ohjaa oppisopimusopiskelijaa kehittämään osaamistaan ja toimintaansa

Mentoriyritykselle maksetaan koulutuskorvausta ohjaus- ja arviointityöstä.

Mentorin manuaali

Yrittäjän oppisopimus lyhyesti

Yrittäjyyden kriteerit