Siirry sisältöön

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat sisältyvät kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. Ne vahvistavat taitoja, joita tarvitaan kaikissa ammateissa ja arkielämässä.

Perustutkintoon kuuluu yhteensä 35 osaamispistettä (osp) yhteisiä tutkinnon osia, jotka koostuvat viestintä- ja vuorovaikutusosaamisesta, matemaattis-luonnontieteellisestä osaamisesta ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisesta. Näistä 26 osaamispistettä on kaikille opiskelijoille samoja eli pakollisia YTO-opintoja.

Lisäksi tarvitset 9 osaamispistettä valinnaisia yhteisiä tutkinnon osia, jotka voit valita mistä tahansa osa-alueesta (viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen tai yhteiskunta- ja työelämäosaaminen).

Yhteiset tutkinnon osat, yhteensä 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

 • Äidinkieli, 4 osp + 3 osp
 • Ruotsi, 1 osp + 3 osp
 • Englanti tai muu vieras kieli, 3 osp + 3 osp
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp + 3 osp
 • Taide ja luova ilmaisu, 1 osp + 3 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp + 3 osp
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp + 3 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp + 3 osp
 • Työelämässä toimiminen, 2 osp + 3 osp
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp + 3 osp
 • Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp + 3 osp

Valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla esimerkiksi

 • tutkinnon perusteissa määrättyjä tai koulutuksen järjestäjän päättämiä muita valinnaisia osaamistavoitteita, jotka tukevat kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä tavoitteita
 • opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita.