Siirry sisältöön

Aikuisen opintojen rahoitus

Oppivelvollisuusiän ylittäneille opiskelijoille on tarjolla erilaisia tukia ja rahoitusmahdollisuuksia.  Jos opintotuki tai muut tuet herättävät kysymyksiä, niin opintotoimistomme lisäksi tietoa löytyy nopeasti Kelan oppaasta. 

Opintotukea on mahdollista hakea peruskoulun jälkeiseen päätoimiseen opiskeluun. Sen tarkoitus on turvata opiskelijan toimeentulo opiskelun aikana. Opintotukea ovat Kelan myöntämä opintoraha ja valtion takaama opintolaina. Opintotuen lisäksi opiskelijan on mahdollista hakea asuntotukea ja koulumatkatukea.

Opintoraha ja opintolaina

Seitsemäntoista vuotta täyttäneille maksettava opintoraha on verollista tuloa.

Opintorahan määrään vaikuttavat:

 • hakijan ikä
 • asuuko hakija itsenäisesti vai vanhempiensa luona
 • hakijan tulot ja jossain tapauksissa hänen vanhempiensa tulot
 • onko hakija avioliitossa ja
 • onko hakijalla lapsia.

Kela voi myöntää myös opintorahan oppimateriaalilisää. Lisätietoja sen myöntämisperusteista perusteisiin Kelan sivuilla.

Opintolaina on suomalaisten pankkien myöntämä ja valtion takaama laina, joka pitää maksaa takaisin. Opintolainan valtiontakauksen suuruus riippuu hakijan iästä ja oppilaitoksesta.

Lisätietoja opintotuesta ja hakuohjeet saa Kelasta.

Asumistuki ja koulumatkatuki

Opiskelija voi hakea Kelan yleistä asumistukea. Asumistuki ei vaikuta opintotuen määrään. Asumistuki maksetaan yhteisesti koko ruokakunnalle eli samassa asunnossa asuville lähisukulaisille tai yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneille henkilöille.

Julkista liikennettä käyttävä opiskelija voi hakea koulumatkatukea. Koulumatkatuen saamiseen vaikuttavat opiskelijan suorittamat opinnot, matkalipun hinta sekä koulumatkojen pituus ja määrä.

Oppivelvollisuuden jo suorittaneet opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan. Opiskelija, joka ei ole oikeutettu maksuttomaan koulutukseen, maksaa itse osan koulumatkastaan.

 • Opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos hän kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 10 päivänä kuukaudessa.
 • Tuki on täysimääräinen, jos opiskelija kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 15 päivänä kuukaudessa.

Koulumatkatukea pitää hakea erikseen joka vuosi. Hakemuksen saa opintotoimistosta tai täältä: KELA Koulumatkatuki.

Hakemus jätetään oppilaitokseen. Koulumatkatukea ei voi hakea verkossa Kelan asiointipalvelussa.

Muita aikuisopiskelijan tukivaihtoehtoja

Elämän tilanteesta riippuen muita mahdollisuuksia tuettuun opiskeluun Kelan opiskelutuen lisäksi tarjoavat

 • aikuiskoulutustuki
 • kuntoutukseen liittyvä tuki
 • oppisopimuskoulutus
 • työttömyysetuus
 • vuorottelukorvaus

Aikuiskoulutustuen ehdoista ja valmistuneelle maksettavasta ammattitutkintostipendistä saa lisätietoa Työllisyysrahastosta.

Kelasta voi saada tukea sellaiseen koulutukseen, joka mahdollistaa työnteon sairaudesta tai vammasta huolimatta. Tutustu tuen ehtoihin tarkemmin Kelan sivuilla

Työttömyystuella opiskelu voi parantaa työllistymismahdollisuuksiaan ja ammatin sekä työpaikan saamista. Tuen ehdoista saa lisätietoja TE-toimistosta.

Oppisopimuskoulutus

Käytännössä kaikki Sataedun tutkinnot tai tutkinnonosat ovat suoritettavissa oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää, että opiskelija hankkii itse opiskelussa tarvittavan työpaikan. Tutustu oppisopimuskoulutuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja ota yhteyttä oppisopimuksen yhteyshenkilöihin.

Vuorotteluvapaa

Myös vuorotteluvapaa tarjoaa mahdollisuuden opiskella. Lisätietoja saat TE-toimistosta.