Siirry sisältöön

Aikuisen opintojen rahoitus

Tiesitkö, että oppivelvollisuusiän ylittäneille opiskelijoille on tarjolla erilaisia tukia ja rahoitusmahdollisuuksia? Jos opintotuki tai muut tuet herättävät kysymyksiä, saat niistä tietoa opintotoimistomme lisäksi nopeasti myös Kelan oppaasta. 

Opintotukea on mahdollista hakea peruskoulun jälkeiseen päätoimiseen opiskeluun. Sen tarkoitus on turvata opiskelijan toimeentulo opiskelun aikana. Opintotukea ovat Kelan myöntämä opintoraha ja valtion takaama opintolaina. Opintotuen lisäksi opiskelijan on mahdollista hakea asumistukea ja koulumatkatukea.

Opintoraha ja opintolaina

Seitsemäntoista vuotta täyttäneille maksettava opintoraha on verollista tuloa.

Opintorahan määrään vaikuttavat

 • hakijan ikä
 • asuuko hakija itsenäisesti vai vanhempiensa luona
 • hakijan tulot ja jossain tapauksissa hänen vanhempiensa tulot
 • onko hakija avioliitossa
 • onko hakijalla lapsia.

Kela voi myöntää myös opintorahan oppimateriaalilisää. Lisätietoja sen myöntämisperusteista löytyy Kelan sivuilta.

Opintolaina on suomalaisten pankkien myöntämä ja valtion takaama laina, joka pitää maksaa takaisin. Opintolainan valtiontakauksen suuruus riippuu hakijan iästä ja oppilaitoksesta.

Lisätietoja opintotuesta ja hakuohjeet saa Kelasta.

Asumistuki ja koulumatkatuki

Opiskelijana voit hakea Kelan yleistä asumistukea. Asumistuki ei vaikuta opintotuen määrään. Asumistuki maksetaan yhteisesti koko ruokakunnalle eli samassa asunnossa asuville lähisukulaisille tai yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneille henkilöille.

Jos käytät koulumatkoihin julkista liikennettä, voit hakea koulumatkatukea. Koulumatkatuen saamiseen vaikuttavat suorittamasi opinnot, matkalipun hinta sekä koulumatkojen pituus ja määrä.

Oppivelvollisuuden jo suorittaneet opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan. Opiskelija, joka ei ole oikeutettu maksuttomaan koulutukseen, maksaa itse osan koulumatkastaan.

 • Opiskelijana voit saada koulumatkatukea, jos kuljet tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 10 päivänä kuukaudessa.
 • Tuki on täysimääräinen, jos kuljet tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 15 päivänä kuukaudessa.

Koulumatkatukea pitää hakea erikseen joka vuosi. Koulumatkatuki haetaan verkkohakemuksena OmaKelassa. Opintotoimisto neuvoo myös kaikissa koulumatkatukiasioissa.

Muita aikuisopiskelijan tukivaihtoehtoja

Kelan opintotuen lisäksi muita opiskelun rahoitusvaihtoehtoja tarjoavat opiskelijan elämäntilanteesta riippuen

 • aikuiskoulutustuki
 • kuntoutukseen liittyvä tuki
 • oppisopimuskoulutus
 • työttömyysetuus
 • vuorottelukorvaus.

Aikuiskoulutustuen ehdoista ja valmistuneelle maksettavasta ammattitutkintostipendistä saat lisätietoa Työllisyysrahastosta.

Kelasta voit saada tukea sellaiseen koulutukseen, joka mahdollistaa työnteon sairaudesta tai vammasta huolimatta. Tutustu tuen ehtoihin tarkemmin Kelan sivuilla.

Työttömyystuella opiskelu voi parantaa työllistymismahdollisuuksia ja ammatin sekä työpaikan saamista. Tuen ehdoista saat lisätietoa TE-toimistosta.

Oppisopimuskoulutus

Käytännössä kaikki Sataedun tutkinnot tai tutkinnon osat ovat suoritettavissa oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää, että opiskelija hankkii itse opiskelussa tarvittavan työpaikan. Tutustu oppisopimuskoulutuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja ota yhteyttä oppisopimuksen yhteyshenkilöihin.

Vuorotteluvapaa

Myös vuorotteluvapaa tarjoaa mahdollisuuden opiskella. Lisätietoa saat TE-toimistosta.