Virallinen selkotunnus maahanmuuttajien oppaalle

Selkokeskus on myöntänyt Siltoja Siirtymiin -hankkeen Opiskelijan opas maahanmuuttajille –oppaalle virallisen selkotunnuksen. Selkokeskuksentarkastajat ovat arvioineet oppaan täyttävän saavutettavuuden ja selkokielisyyden kriteerit …

Sataedu valmiina Taitaja2021-semifinaaleihin

Edessä ovat koronatilanteesta johtuen erilaiset Taitaja2021-semifinaalit. Aiempien alueellisten kilpailujen sijaan tulevat finalistit löytyvät nyt oppilaitosten omissa tiloissa järjestettävissä kilpailuissa. Sataedun …

Ammatillisen koulutuksen politiikkaa unionissa

Digitalisaation hyödyntäminen ja vihreä kasvu tulevat ohjaamaan päätöksenteko laajalti Suomessa ja koko Euroopassa.  – Matti Isokallio, Satakunnan koulutuskuntayhtymän johtaja, EUproVETin …

Sataedu ja Mehiläinen merkittävään yhteistyöhön

Mehiläisen omistama Healthcare Staffing Solutions (HSS) ja Sataedu aloittavat koulutusyhteistyön tavoitteenaan ratkaista kasvavaa hoivakotien henkilöstötarvetta. Koulutusmalli mahdollistaa osaltaan sote-ammattilaisten rekrytoinnin …

Uudesta digiteknologiasta vauhtia puhtausalan koulutuksiin

Puhtauspalvelualan lehtori Johanna Kienokoski-Saarela kertoo aloittaneensa puhtausalan etäopetukset verkossa jo vuosia sitten. – Aloitin ensimmäiset käytännönläheiset verkko-opetukset, kun sain koulutettavaksi …

Ensimmäiset etäkotiväenillat onnistuivat komeasti

Sataedun lajissaan ensimmäiset etäkotiväenillat järjestettiin keskiviikkona 28.10.. Näyttöruutujen eteen kokoontuivat ensimmäisenä Huittisten kuljetusalan 1. vuosiluokan opiskelijoiden huoltajat. Heidän jälkeensä olivat …