Siirry sisältöön
Palaa takaisin Ajankohtaista listaukseen

Sataedun Kieppi-hanke vauhdittaa alueen yritysten vihreää siirtymää

Ulvilaan rakennettava Kieppi-oppimisympäristö on Sataedun uusin vihreää siirtymää edistävä kehittämishanke. Kieppi-hankkeelta nimensä saanut tila tarjoaa kiertotalouden koulutusta ja kehittämisyhteistyötä paikallisille pk-yrityksille. Noin 160 neliömetrin kokoinen tila rakentuu entisiin raskaskonekaluston huoltotiloihin. Sen arvioitu valmistumisaika on kuluvan vuoden elokuussa.

Kiepistä tulee pysyvä kiertotalouden ekosysteemi ja pilottiympäristö. Se ohjaa satakuntalaisia pk-yrityksiä kiertotalouden liiketoimintamallien avulla vihreään siirtymään. Kieppi rakennetaan erityisesti tekniikan alan pk-yritysten ja ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Yhteistyön tavoitteena on yritysten kiertotalousosaamisen sekä siihen liittyvän liiketoiminnan ja tuotekehitysprosessien kehittäminen, kertoo Kieppi-hankkeen projektipäällikkö Pasi Kallioinen.

Päätyönään kehittämispäällikkönä Pasi Kallioinen kehittää Sataedun oppimisympäristöjä. Tästä on ollut hyötyä myös Kieppi-tilan yhteiskäyttö- ja tilatarpeiden tunnistamisessa.

– Tavoitteenamme on ollut saada mahdollisimman dynaaminen tila, joten jo suunnitteluvaiheessa olemme ottaneet huomioon tulevaisuuden tarpeita. Kuuntelemme yritysten toiveita ja tarpeita tarkalla korvalla niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin, jotta saamme yhteistoiminnallista kiertotaloutta tukevan tilan.

Tomi Lehtonen (vas.), Paula Haanpää, Laura Mäkelä, Pasi Kallioinen ja Kimmo Rosnell tutkivat tilan piirustuksia yhdessä.


Pääosassa uusiutuvat energialähteet ja energiatehokkuus

Sataedu toteuttaa Kieppi-tilan yhteistyössä porilaisen LT-Sähkö Oy:n kanssa. Yrityksen toimitusjohtaja Tomi Lehtonen kertoo yhteistyön olevan sujuvaa ja ideoiden vaihtamisen helppoa. Myös tilalle asetetut tavoitteet tarjota yrityksille mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja liiketoimintaansa ovat yrittäjälle mieleen.

Nyt tekemämme työ mahdollistaa sen, että yritykset pääsevät kokeilemaan Kiepissä uusia energiaratkaisuja käytännössä, ja näin ennakoimaan kiertotalouden tulevia haasteita. Pilottiympäristössä on mahdollista esitellä teknologiaa ja laitteita asentajille ja asiakkaille. Hanke mahdollistaa myös opiskelijoiden kouluttamisen Kiepissä, ja työelämä voi näin saada jo opiskeluaikana tarvittavat taidot hankkineen osaajan, Tomi Lehtonen kertoo.

LT-Sähkö suunnittelee tilan toiminnalliset ratkaisut ja ohjeistukset sekä toteuttaa suunnitelmat. Kieppi muuttuu ja uusiutuu ajan mukana. Pääroolissa ovat uusiutuvat energianlähteet, kuten aurinkosähköjärjestelmä ja tuulivoima energia-akustoineen. Kehitystyössä tarvitaan myös älykkäitä ohjausjärjestelmiä ja laajoja mittaus- ja seurantajärjestelmiä muun muassa energiatehokkuuden toteamiseen.

Pasi Kallioinen (vas.), Tomi Lehtonen, Kimmo Rosnell, Paula Haanpää ja Laura Mäkelä esittelevät Kieppi-tilan uutta ilmavesilämpöpumppua.

Pasi Kallioinen (vas.), Tomi Lehtonen, Kimmo Rosnell, Paula Haanpää ja Laura Mäkelä tutustumassa uuteen ilmavesilämpöpumppuun.


Yritysten ja opiskelijoiden kohtauspaikka

Projektipäällikkö Pasi Kallioisen lisäksi Kiepin rakentamisessa ja käytön suunnittelussa ovat Sataedusta mukana projektisuunnittelija Laura Mäkelä sekä hankkeen projektityöntekijät, sähkö- ja automaatioalan lehtori Paula Haanpää ja rakennusalan opettaja Kimmo Rosnell.

Paula Haanpää iloitsee lisääntyvistä mahdollisuuksista tehdä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa.

Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa on aina hienoa. Opiskelijoitamme on jo ollut työssä oppimassa nyt mukana olevissa yrityksissä. Yritykset tuovat mukanaan työelämän näkemyksiä ja kokemuksia siitä, miten työelämässä oikeasti toimitaan. Näin pysymme ajan tasalla ja pystymme opettamaan juuri työelämässä tarvittavia taitoja, Paula Haanpää kertoo. 

Sataedun kanssa Kieppi-hanketta toteuttavan Suomen ympäristöopisto Syklin yritysnäkökulmaa ja työelämän tarpeita painottavat koulutukset saavat Paula Haanpäältä kiitosta. Samoin saavat myös Kiepin opetukseen tuomat uudet mahdollisuudet.

Kiepistä tulee Sataedun opiskelijoiden ja satakuntalaisten yritysten kohtaamispaikka. Yritykset voivat tarjota täällä opiskelijoille haasteita oppimisen tueksi ja toisaalta yritykset voivat hyödyntää opiskelijoita ongelmanratkaisuissa. Toivottavasti tila jatkaa kehittymistään ja muokkaantuu ajan mukaan. Hanke on jo näyttänyt, miten kestävä kehitys ja vastuullisuus vaikuttavat pk-yrityksiin. Isoja asioita ja haasteita on tulossa. Ollaan isojen asioiden äärellä, Paula Haanpää toteaa.

Kimmo Rosnell ja Tomi Lehtonen avaavat ilmavesilämpöpumpun pakkausta.

Kimmo Rosnell ja Tomi Lehtonen avaavat ilmavesilämpöpumpun pakkausta.

Kieppi-hanke paketissa:

Rahoittaja: Satakuntaliitto (EAKR)

Rahoitusmäärä: 139 110 €

Kokonaisrahoitus: 173 888 €

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2023-28.2.2025

Arvioitu valmistumisaika: 8/24  

Toteuttajat: Sataedu ja Sykli

Yritysyhteistyökumppanit: Rakennuspalvelu Lindholm Oy, Rakennusliike Mannonen Oy, Rakennuspalvelu M. Kallioinen Oy, UTU Oy, LT-Sähkö Oy, Tiilimäen romuliike Oy, Ulvilan Autopiste Oy, Ulvilan ATK-pojat ky, Ulvilan Asennus & hitsauspalvelu Oy

Teemat: kiertotalous, uusiutuvat energialähteet, havainnollistaminen, ilmiöpohjainen oppiminen.


Palaa takaisin Ajankohtaista listaukseen