Ennakointi ja koulutus ovat vähentäneet tapaturmia komeasti Sataedussa

Julkaistu:

Sataedun opiskelijoiden ja henkilöstön vuosittaiset tapaturmamäärät ovat vähentyneet edelleen. Myös turvallisuutta heikentävistä tekijöistä tai riskikohteista tehdyt ilmoitukset ovat johtaneet toivotusti korjauksiin. Tiedot perustuvat vakuutusyhtiö Protectorin tapaturmatilastoihin. Sataedun tapaturmamäärät ovat noin kuudesosa Protectorin asiakkaina olevien oppilaitosten keskimääräisistä tapaturmamääristä.

Huolimattomuus aiheuttaa lieviä vammoja

Viime vuonna Sataedussa tilastoitiin 11 henkilöstön ja 30 opiskelijoiden tapaturmailmoitusta. Lievät käsi- ja sormivammat sekä jalkavammat olivat useimmin ilmoitettuja tapaturmavammoja. Vammojen yleisin aiheuttaja oli loukkaantuneen huolellisuuden tai keskittymisen puute työskentelyssä tai liikkumisessa. Tämän vuoksi huolelliseen työskentelyyn, turvallisiin työmenetelmiin ja suojavarusteiden käyttöön ohjeistetaan ja kiinnitetään edelleen entistä enemmän huomiota.

Sataedulaiset ja Sataedussa vierailleet ilmoittivat viime vuonna 52 turvallisuushavaintoja sähköisellä ilmoituslomakkeella (turvallisuus.sataedu.fi). Ilmoituksista lähes puolet oli sellaisia, joiden perusteella voitiin korjata jokin riskikohde ja samalla estää mahdollinen vahinko. Ilmoitukset koskivat muun muassa piha-alueiden liukkautta, kiinteistö- ja paloturvallisuutta sekä ajoneuvoliikennettä. Tavoitteena on, että ilmoitusten määrää ja tarkkuutta saadaan edelleen lisättyä, ja näin päästään riskikohteisiin vielä aiempaa tehokkaammin käsiksi.

Neljä Sataedun työntekijää suorittaa tehtävärastia ensiapukoulutuksessa. Yksi heistä on kääritty avaruuspeittoon lattialla ja muut lukevat tehtävän ohjetta.

Koko henkilöstö osallistuu säännöllisesti ensiapukoulutuksiin. Kuva harjoituksesta.

Ennakoivat toimet edistävät turvallisuutta

Turvallisuushavaintoilmoitusten määrä on noussut ilahduttavasti viime vuosina. Sataedun turvallisuuskoordinaattori Tapio Hemiä kertoo, että turvallisuuden edistäminen on yhteistyötä.

– Varmistamme turvallisuuden hyvän tason ennakoivilla toimilla. Työkaluinamme ovat turvallisuushavaintoilmoitusten lisäksi muun muassa tiimikohtaiset vaarojen selvittämiset ja arvioinnit, turvallisuuskävelyt, pelastusharjoitukset sekä uusien sataedulaisten asianmukainen perehdytys. Henkilöstön koulutussuunnitelma varmistaa koko henkilöstölle ensiaputaidot ja uhkaavien tilanteiden hallintataidot. Myös Secapp-mobiilihälytysjärjestelmän käyttöä harjoitellaan ja kehitetään säännöllisesti, Tapio Hemiä kertoo.

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö