Vanhustyön erikoisammattitutkinto, saattohoitaja (EAT)

KOULUTUS ON TARKOITETTU
Koulutus on tarkoitettu niille, joilla on jo työkokemusta kuolevan ihmisen kanssa toimimisesta ja haluavat syventää osaamistaan ikäihmisten palveluista, hyvinvoinnista ja hoitotyöstä.

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja riittävä työkokemus vanhustyöstä.

Pääsyvaatimuksen täyttäneet hakijat haastatellaan joulukuussa 2021. Opiskelijavalinnat tehdään haastatteluiden perusteella.
Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, järjestetään kielikoe yksilöllisesti.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina verkossa. Opinnot kestävät noin 1,5-2 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen on mahdollista työn ohella joko omaehtoisesti tai oppisopimuksella. Opiskelijan tulee toimia kuolevan ihmisen hoitotyössä.

Ennen opintojen aloitusta laaditaan kaikille opiskelijoille henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Pakolliset tutkinnon osat:
- Palliatiivinen hoitotyö
- Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen
Valinnaiset tutkinnon osat:
- Gerontologinen hoitotyö
- Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen
- Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen
- Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen
- Vainajan laittaminen ja läheisten tukeminen
- Vanhustyön työhyvinvoinnin koordinointi
- Vastuuhenkilönä vanhustyössä toimiminen

KOULUTUKSEN SUORITTANUT
Saattohoitaja osaa toteuttaa palliatiivista hoitotyötä sekä kohdata palliatiivista hoitoa tarvitsevan ja kuolevan ihmisen sekä hänen läheisensä.

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin ennen hakeutumista.

Hinta: 480 €
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Anu Tuominen
tuntiopettaja
+358 40 199 4127
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja koulutuksesta

Maaria Hemiä
lehtori
+358 40 199 4162
Satakunnan koulutuskuntayhtymä