Suunhoidon osaamisalaan eli hammashoitajan koulutukseen otetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneita lähihoitajia sekä Sataedun lähihoitajaopiskelijoita. Osaamisalalle kulloinkin haussa olevista kahdestatoista opiskelijapaikasta kymmenen on varattu tutkinnon jo suorittaneille lähihoitajille ja kaksi Sataedun lähihoitajaopiskelijoille. 

Tutustu osaamisalan opiskeluun ja katso videomme.

Valintaperusteet   

Hakuajan jälkeen osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Haastattelussa keskustellaan myös tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja SORA-lainsäädännöstä sekä niiden vaikutuksesta alalla työskentelyyn.  

Opiskelijavalintoihin vaikuttavat seuraavat valintaperusteet: 

 • Oppimisvalmiudet (aiempi koulutus ja opiskelumenestys) 
 • Motivaatio 
 • Aiemmin hankittu osaaminen 
 • Soveltuvuus alalle 
 • Opiskelumahdollisuudet

Opintojen toteutustapa  

Sosiaali- ja terveysalan osaamisaloja on mahdollista opiskella työn ohessa ja oppisopimuksella. Koulutuksen toteutusmalli voi olla päivämonimuoto-, iltamonimuoto- tai verkko-opinnot. Kulloinkin haussa olevien opintojen toteutusvaihtoehdot ja koulutuspaikan voit tarkastaa osaamisalan yllä olevista hakulaatikoista.   

Monimuoto-opintoihin sisältyy lähiopetusta, verkkoluentoja, etätyöskentelyä, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja kaksi näyttöä. Etätyöskentelyssä käytetään verkko-oppimisympäristöä. Oma tietokone internet-yhteyksillä on opiskelussa välttämätön.   

Opintojen sisältö   

Koulutus on laajuudeltaan 75 osaamispistettä. Se sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:  

 • Suunhoitotyössä toimiminen, 40 osp. 
 • Suun terveyden edistämisessä toimiminen, 35 osp. 

Koulutuksessa opiskellaan perus- ja erikoishammashoidon toimenpiteitä ja niissä avustamista sekä toimenpiteissä käytettäviä instrumentteja ja materiaaleja. Keskeisenä osana on aseptinen työskentely eri työtehtävissä sekä toimintaympäristön toimintavalmiudesta huolehtiminen. Opinnot sisältävät tietoa ja harjoituksia suun sairauksista, pään anatomiasta, hampaiden morfologiasta, hampaiston statuksesta sekä välinehuollosta.  

Toinen tutkinnon osa keskittyy suun terveyden edistämiseen. Opinnoissa saa tietoa ravitsemuksesta, suun puhdistusmenetelmistä ja hoitotuotteista, suun terveyden vaikutuksesta yleisterveyteen sekä harjoitellaan erilaisia terveyden edistämisen työtapoja. 

Koulutuksen kesto määräytyy aiemmin hankitun osaamisen perusteella. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).  

Kiinnostaisiko sinua opiskella enemmän ja suorittaa jokin sosiaali- ja terveysalamme ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista? Voit tutustua niihin täältä: linkitys 

Hakuohjeet

Esitä hakemuksessasi selvästi 

 • hakukelpoisuuden edellyttämä koulutus ja muut koulutukset todistusliitteineen  
 • työkokemuksesi ja niihin liittyvät työtehtäväsi: hammashoitajan työtehtävät sekä muu sosiaali- ja terveysalan työkokemus, laita todistukset liitteeksi 
 • miksi haluat opiskella suunhoidon osaamisalan 
 • tuo esiin, että olet tutustunut hammashoitajan työtehtäviin ja koulutuksen sisältöihin   
 • kerro myös, miten opiskelusuunnitelmat sopivat elämäntilanteeseesi (mm. lähiopetukseen ja työelämäjaksoihin osallistuminen)  

 • Opetuspaikka:
 • Jatkuva haku
 • Hakuaika: -
 • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö