Vammaistyön osaamisala

Koulutus on tarkoitettu kaikille pakolliset tutkinnon osat suorittaneille tai jo valmistuneille lähihoitajille.  Uuden osaamisalan suorittaminen vahvistaa ammattitaitoa ja edistää työllistymistä.

Tutustu osaamisalan opiskeluun ja katso videomme.

Valintaperusteet   

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun. Opiskelijavalinnat tehdään haastatteluiden perusteella. Haastattelussa keskustellaan myös tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja SORA-lainsäädännöstä sekä niiden vaikutuksesta alalla työskentelyyn.  

Opiskelijavalintoihin vaikuttavat seuraavat valintaperusteet: 
• Oppimisvalmiudet (aiempi koulutus ja opiskelumenestys) 
• Motivaatio 
• Aiemmin hankittu osaaminen 
• Soveltuvuus alalle 
• Opiskelumahdollisuudet  

Opintojen toteutustapa  

Sosiaali- ja terveysalan osaamisaloja on mahdollista opiskella työn ohessa ja oppisopimuksella. Koulutuksen toteutusmalli voi olla päivämonimuoto-, iltamonimuoto- tai verkko-opinnot. Kulloinkin haussa olevien opintojen toteutusvaihtoehdot ja koulutuspaikan voit tarkastaa osaamisalan yllä olevista hakulaatikoista.   

Monimuoto-opintoihin sisältyy lähiopetusta, verkkoluentoja, etätyöskentelyä, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja kaksi näyttöä. Etätyöskentelyssä käytetään verkko-oppimisympäristöä. Oma tietokone internet-yhteyksillä on opiskelussa välttämätön.   

Opintojen sisältö   

Koulutus on laajuudeltaan 75 osaamispistettä. Se sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:  

  • Osallisuuden edistäminen vammaistyössä, 30 osp.  
  • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä, 30 osp.

Opinnot antavat laajasti tietoja eri vammaisryhmistä, sairauksista ja niiden hoidosta sekä mielenterveyden edistämisestä. Opiskelija oppii erilaisia kommunikaatiokeinoja sekä toiminnallisia ja voimaannuttavia menetelmiä, joilla asiakasta voidaan tukea ja valmentaa mahdollisimman itsenäiseen elämään. Hän oppii arvioimaan asiakkaan avuntarvetta ja toteuttamaan yksilöllisiä suunnitelmia yhteistyössä verkostojen ja moniammatillisen yhteisön kanssa.  

Koulutuksen kesto määräytyy aiemmin hankitun osaamisen perusteella. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).  

Kiinnostaisiko sinua opiskella enemmän ja suorittaa alan Vammaisalan ammattitutkinto? Tästä voit tutustua Vammaisalan ammattitutkintoon, josta valmistuu henkilökohtaisia avustajia ja kehitysvamma-alan ohjaajia.  

Hakuohjeet

Kerro hakemuksessasi selvästi 

  • hakukelpoisuuden edellyttämä koulutus ja muut koulutukset todistusliitteineen 
  • työkokemuksesi ja niihin liittyvät työtehtäväsi 
  • miksi haluat opiskella valitsemasi osaamisalan   
  • kerro myös, miten opiskelusuunnitelmat sopivat elämäntilanteeseesi (mm. lähiopetukseen ja työelämäjaksoihin osallistuminen)  

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö