Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Tähän osaamisalaan ei voi hakea juuri nyt. Seuraavasta hakuajasta voit tiedustella yhteyshenkilöltämme.

Piia Lahti

Koulutus on tarkoitettu kaikille pakolliset tutkinnon osat suorittaneille tai jo valmistuneille lähihoitajille.  Uuden osaamisalan suorittaminen vahvistaa ammattitaitoa ja edistää työllistymistä.

Tutustu osaamisalan opiskeluun ja katso videomme.

Valintaperusteet   

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun. Opiskelijavalinnat tehdään haastatteluiden perusteella. Haastattelussa keskustellaan myös tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja SORA-lainsäädännöstä sekä niiden vaikutuksesta alalla työskentelyyn.  

Opiskelijavalintoihin vaikuttavat seuraavat valintaperusteet: 

 • Oppimisvalmiudet (aiempi koulutus ja opiskelumenestys) 
 • Motivaatio 
 • Aiemmin hankittu osaaminen 
 • Soveltuvuus alalle 
 • Opiskelumahdollisuudet

Opintojen toteutustapa  

Sosiaali- ja terveysalan osaamisaloja on mahdollista opiskella työn ohessa ja oppisopimuksella. Koulutuksen toteutusmalli voi olla päivämonimuoto-, iltamonimuoto- tai verkko-opinnot. Kulloinkin haussa olevien opintojen toteutusvaihtoehdot ja koulutuspaikan voit tarkastaa osaamisalan yllä olevista hakulaatikoista.   

Monimuoto-opintoihin sisältyy lähiopetusta, verkkoluentoja, etätyöskentelyä, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja kaksi näyttöä. Etätyöskentelyssä käytetään verkko-oppimisympäristöä. Oma tietokone internet-yhteyksillä on opiskelussa välttämätön.   

Opintojen sisältö   

Koulutus on laajuudeltaan 60 osaamispistettä. Se sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:  

 • Kotihoidossa toimiminen, 30 osp. 
 • Ikääntyneen osallisuuden edistäminen, 30 osp. 

Opinnot antavat tietoa ikääntyneiden hoidosta, toimintakyvyn tukemisesta ja osallisuuden edistämisestä. Opinnoissa käsitellään kattavasti kotona asumisen tukemista, esim. ympäristön turvallisuutta, ravitsemusta, lääkehoitoa ja erilaisia tukipalveluja.  

Opiskelija oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan ikääntyneen henkilön hoitoa ja huolenpitoa kokonaisvaltaisesti. Koulutus kiinnittää opiskelijoiden huomiota hoitotyön ohella myös syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisyyn sekä ikääntyneen voimavaroihin. Koulutus kattaa koko ikäihmisen hoitokaaren saattohoitoon ja kuolemaan asti. 

Koulutuksen kesto määräytyy aiemmin hankitun osaamisen perusteella. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).  
 

Kiinnostaisiko sinua opiskella enemmän ja suorittaa vanhustyön erikoisammattitutkinto? Tutustu vanhustyön erikoisammattitutkintoon, josta valmistuu ikävalmentajia, muistihoitajia, ikääntyneen ihmisen palveluohjaajia ja saattohoitajia. 

Hakuohjeet

Kerro hakemuksessasi selvästi 

 • hakukelpoisuuden edellyttämä koulutus ja muut koulutukset todistusliitteineen  
 • työkokemuksesi ja niihin liittyvät työtehtäväsi 
 • miksi haluat opiskella valitsemasi osaamisalan   
 • kerro myös, miten opiskelusuunnitelmat sopivat elämäntilanteeseesi (mm. lähiopetukseen ja työelämäjaksoihin osallistuminen)  

 • Opetuspaikka:
 • Jatkuva haku
 • Hakuaika: -
 • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö