Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Koulutus on tarkoitettu kaikille pakolliset tutkinnon osat suorittaneille tai jo valmistuneille lähihoitajille.  Uuden osaamisalan suorittaminen vahvistaa ammattitaitoa ja edistää työllistymistä.

Tutustu osaamisalan opiskeluun ja katso videomme.

Valintaperusteet  

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun. Opiskelijavalinnat tehdään haastatteluiden perusteella. Haastattelussa keskustellaan myös tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja SORA-lainsäädännöstä sekä niiden vaikutuksesta alalla työskentelyyn. 

Opiskelijavalintoihin vaikuttavat seuraavat valintaperusteet:

 • oppimisvalmiudet (aiempi koulutus ja opiskelumenestys)
 • motivaatio
 • aiemmin hankittu osaaminen
 • soveltuvuus alalle
 • opiskelumahdollisuudet

Opintojen toteutustapa

Sosiaali- ja terveysalan osaamisaloja on mahdollista opiskella työn ohessa ja oppisopimuksella. Koulutuksen toteutusmalli voi olla päivämonimuoto-, iltamonimuoto- tai verkko-opinnot. Kulloinkin haussa olevien opintojen toteutusvaihtoehdot ja koulutuspaikan voit tarkastaa osaamisalan yllä olevista hakulaatikoista.  

Monimuoto-opintoihin sisältyy lähiopetusta, verkkoluentoja, etätyöskentelyä, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja kaksi näyttöä. Etätyöskentelyssä käytetään verkko-oppimisympäristöä. Oma tietokone internet-yhteyksillä on opiskelussa välttämätön.  

Opintojen sisältö  

Koulutus on laajuudeltaan 60 osaamispistettä.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala antaa monipuolista osaamista mielenterveys- ja päihdetyöhön. Opiskelija oppii tunnistamaan tuen tarpeita, hallitsee ohjauksen erilaisia menetelmiä ja ymmärtää kuntoutustavoitteita. Hän osaa toimia osana moniammatillista työryhmää ja ohjata asiakkaita mielenterveys- ja päihdehoidon palvelujärjestelmässä.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan suorittaneen lähihoitajan työ on ihmissuhdetyötä lähellä asiakasta. Hoitajan oma persoonallisuus on hänen tärkein työkalu, ja se vaatii jatkuvaa itsetuntemuksen kehittämistä, psyykkistä tasapainoa sekä työhyvinvoinnistasi huolehtimista.   

Koulutuksen kesto määräytyy aiemmin hankitun osaamisen perusteella. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). 

Vai haluatko opiskella enemmän?

Kiinnostaisiko sinua opiskella enemmän ja suorittaa mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto? Tutustu mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkintoon sekä mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintoon. Tutkinnoista valmistuu mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisia ja asiantuntijoita. 

Hakuohjeet

Kerro hakemuksessasi selvästi

 • hakukelpoisuuden edellyttämä koulutus ja muut koulutukset todistusliitteineen 
 • työkokemuksesi ja niihin liittyvät työtehtäväsi
 • miksi haluat opiskella valitsemasi osaamisalan  
 • kerro myös, miten opiskelusuunnitelmat sopivat elämäntilanteeseesi (mm. lähiopetukseen ja työelämäjaksoihin osallistuminen) 

 • Opetuspaikka:
 • Jatkuva haku
 • Hakuaika: -
 • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö