Hoiva-avustaja

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhanalaisille, 20-vuotta täyttäneille, sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja alalle aikoville henkilöille, joilla ei ole aiempaa sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Hakijalla voi olla työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta.

HOIVA-AVUSTAJA AMMATTINA
Hoiva-avustaja työskentelee usein vanhusten- tai vammaisten palvelutalossa, kotihoidon piirissä tai henkilökohtaisena avustajana. Työhön kuuluu eri-ikäisten palvelutalossa tai kotonaan asuvien henkilöiden avustaminen tavallisissa päivittäisissä toiminnoissa.
Hoiva-avustaja tukee hoitoa tarvitsevan henkilön toimintakykyä. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa, liikkumisessa tai päivittäisessä asioinnissa avustamista.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Koulutus koostuu kahdesta eri tutkinnon osasta, jotka ovat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tutkinnon osia.
Suoritettavat tutkinnon osat ovat:
- Kasvun ja osallisuuden edistäminen
- Ikääntyvien osallisuuden edistäminen

Koulutus sisältää useamman työelämässä toimimisen jakson ja osaaminen osoitetaan näytössä sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla erilaisissa työtehtävissä ikäihmisten tai vammaistyön työpaikoissa.

TÖITÄ RIITTÄÄ OSAAVILLE TEKIJÖILLE
Hoiva-avustajan työ on monipuolista ja töitä riittää kaikille osaaville tekijöille. Monet opiskelijamme pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojensa ohessa.

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA JOKAISELLE OPISKELIJALLE
Jokaiselle opiskelijalle tehdään aidosti oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alkaessa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet. Opiskelijoiden kanssa myös mietitään yhdessä mahdollisia jatko-opintoja.

TYÖLLISTYMINEN JA JATKO-OPINNOT
Jokaisen opiskelijan jatkosuunnitelmia mietitään opintojen aikana yhdessä. Opiskelijaa tuetaan työllistymisessä alan työtehtäviin ja myös jatko-opintojen miettimisessä.
Koulutuksen jälkeen on mahdollista jatkaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutukseen.

OPISKELIJAVALINTA
Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi.

Esivalinnat hakemusten perusteella 9.8.2021
Haastattelut: 24. - 25.8.2021
Soveltuvuuskokeet 2.9.2021
Valintapäätös tehdään 3.9.2021

Mikäli tulet valituksi koulutukseen, TE-toimistossa yksilöidään työllistymissuunnitelma koulutuksesta. Suunnitelmamerkinnän perusteella koulutusetuuden maksaja tutkii saako hakija korotetun ansio- tai peruspäivärahan taikka työmarkkinatuen korotettuna koulutuksen ajalta.

Valintatiedot ovat nähtävillä sähköisissä palveluissa www.te-palvelut.fi, Oma asiointi -palvelussa valintaa seuraavana arkipäivänä. Te-toimisto lähettää valintapäätöksen myös kirjeenä. Kouluttaja ilmoittaa koulutuksen alkamisajan ja -paikan.
Omaan koulutushakuun liittyvää tietoa voi seurata netissä www.te-palvelut.fi sivustolla - Oma Asiointi/henkilöasiakas-kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla - näin saat tiedon heti tilanteestasi koulutushaun kannalta mm. näet mahdollisen esivalintaan liittyvän haastattelukutsun.

LISÄTIETOA
Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702.
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Koulutuksen sisällöstä Sataedu, opinto-ohjaaja Piia Lahti 040 1994154, piia.lahti@sataedu.fi

Koulutukseen hakemisesta: TE-toimisto, Olli Kivelä 0295 045 067, olli.kivela@te-toimisto.fi

Alkamisajankohta: 13.9.2021
Paikkakunta: Ulvila
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen