Siirry sisältöön
Palaa takaisin Ajankohtaista listaukseen

Sataedussa torjutaan koronan tuomaa yksinäisyyttä

Sataedussa opiskelijoille tammikuussa järjestetyn kyselyn mukaan joka neljäs vastannut nuori tunsi itsensä yksinäiseksi. Kyselyn tavoitteena oli saada ajantasaista tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista ja tehostaa työtä sen parantamiseksi. Koronapandemian vaikutukset nuorten hyvinvointiin ovat kasvaneet edelleen. Viime keväänä järjestetyn valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulosten mukaan Sataedun vastanneista opiskelijoista 14 prosenttia koki yksinäisyyttä. Vastaava ammatillisten oppilaitosten keskiarvo oli tuolloin17 prosenttia.

Tiimeissä työskennellään yhdessä

Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulosten perusteella opiskelijoiden hyvinvointi on Sataedussa suhteellisen hyvä, mutta pitkittyneestä pandemiasta johtuen henkilöstö haluaa kiinnittää erityistä huomiota opiskelijoiden mielenterveyden tukemiseen ja yksinäisyyden tunteen vähentämiseen.

– Opettajamme pyrkivät jo nyt monin eri tavoin edistämään opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta ja kaverisuhteita. Ammatillisissa oppilaitoksissa oppiminen tapahtuu tiimissä tekemällä. Sataedussa tiimityö suunnitellaan siten, että kaikki ryhmän jäsenet voivat kokea onnistuvansa ja olevansa osa tiimiä. Opiskelijat pääsevät näin samalla vahvistamaan myös sosiaalisia taitojaan, kertoo opiskelijapalvelupäällikkö Kristiina Salmi.

Opiskelijoiden näkeminen, kuuleminen ja arvostava kohtaaminen ovat yksinäisyyden ehkäisyn ja vähentämisen kannalta parhaat toimintatavat. Sataedun tavoitteena ei ole kohdistaa toimenpiteitä vain yksinäiseen opiskelijaan vaan koko oppilaitosyhteisöön ja ryhmiin. Tarvittaessa opiskelijoilla on mahdollisuus henkilökohtaisiin keskusteluihin esimerkiksi kuraattorin tai psykologin kanssa.

Asennetta ja yhteistä toimintaa

– Usein kuulee sanottavan, ettei oppilaitoksissa ole riittävästi aikaa tai osaamista puuttua esimerkiksi yksinäisyyteen. Mielestämme tämä työ ei aina vaadi lisäresurssia vaan ajattelutapojen muutoskin auttaa. Monesti riittää, että näemme opiskelijat aidosti, pysähdymme kysymään kuulumisia ja tuemme kaverisuhteiden luomista. Sataedun morjestelukulttuuriin kuuluu, että kaikki oppilaitoksessa työskentelevät morjestelevat opiskelijoille ja toisilleen, opinto-ohjaaja Johanna Rantalainen kertoo.

Sataedulaiset ovat vahvistaneet yhteisöllisyyttä myös rajoitusten aikana järjestämällä terveysturvallisesti erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä. Opiskelijakunta on ollut aktiivisesti mukana ideoimassa ja toteuttamassa yhteistä toimintaa. Useilla pienillä tempauksilla luodaan yhteenkuuluvuuden tunnetta, työniloa ja me-henkeä. 


Palaa takaisin Ajankohtaista listaukseen