Sataedulainen kehittäjä mukaan julkisen hallinnon kehitystyöryhmään

Julkaistu:

 

Sataedun kehitysjohtaja Tuomas Mäki-Ontto on kutsuttu valtiovarainministeriön nimeämään julkisen hallinnon palvelu- ja hallintorakenteita sekä tietojärjestelmiä arvioivaan ja kehittävään työryhmään. Hän on työryhmän ainoa ammatillisen koulutuksen edustaja, ja toinen kahdesta koulutuksen edustajasta. Koulutuksen asiantuntijuutta työryhmään tuo myös Kajaanin ammattikorkeakouluun rehtori Matti Sarén. Heidän lisäkseen kahdenkymmenenviiden asiantuntijan vahvasti poikkihallinnollisessa työryhmässä on edustus eri ministeriöistä, kunnista ja Kuntaliitosta sekä Helsingin sairaanhoitopiiristä.

Julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmä -nimi saattaa aluksi tuoda mieleen pylväät ja erkkerit, mutta siten työssä ei kuitenkaan puhuta arkkitehtuurista. Tuomas Mäki-Ontto näkee arkkitehtuurin, toiminnan kehysraamit ja katon kuitenkin toimintaa hyvin kuvaavina. Työryhmän tavoitteena on tehostaa julkisen hallinnon toimintaa ylläpitämällä kuvaa julkisen hallinnon kokonaisuudesta ja kehittymisestä sekä antaa suosituksia hyvistä käytännöistä.

Ennakoinnin ja kehittämisen etujoukoissa

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys, AMKE esitti tehtävään jo pitkään aktiivisesti omassa digityöryhmässään vaikuttanutta Mäki-Onttoa.

– Näen oman panokseni ryhmään tulevan ammatillisen koulutuksen digijärjestelmien kehittämistyöstä sekä tiedolla johtamisesta. Valintani on osoitus siitä, että olemme tehneet Sataedussa nämä asiat hyvin ja toisaalta, että olen saanut yhteistyöverkostoissani omat näkemykset hyvin esiin, Tuomas Mäki-Ontto kertoo.

Hänen valintansa työryhmään ei ole poikkeuksellista, sillä on Sataedu on keskikokoisena ammatillisen koulutuksen järjestäjänä mukana vaikuttamassa muuallakin kokoaan isommalla rintamalla.

– Työryhmä tarjoaa jäsenilleen kiinnostavia tehtäviä. Sataedua ajatellen tämä auttaa meitä ja antaa mahdollisuuden olla edelleen ennakoinnin ja kehittämisen kärkijoukoissa.

Työryhmä on asetettu ajalle 1.10.2020–31.12.2023, ja sen jäsenet työskentelevät oman työnsä ohessa. Tuomas Mäki-Ontto työskentelee päätoimisesti Taitaja2022-kilpailujen kilpailupäällikkönä.

 

 

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö