Koronapandemian poikkeusjärjestelyt Sataedussa, päivittyvä ohjeistus

Julkaistu:

Etenemme toiminnassamme valtioneuvoston suositusten mukaisesti. Opetus ja ohjaus on päätoimemme ja järjestämme poikkeustilanteessakin koulutusta tutkinnon perusteiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Päivitämme koulutukseen liittyvät ohjeet ja linjaukset tänne.

päivitys 7.4. klo 15.30 muutos ruokarahakorvauksen maksuun Ruokapalvelut ja ateriaedun korvaus -otsikon alle

päivitys 31.3. kello 8.20, lisätty valtioneuvoston päätöksen mukainen tieto etäopetuksen jatkumisesta 13.5. asti otsikon Etätyötä ja etäopiskelua alle

päivitys 19.3. kello 12.45, muutoksia seuraavien otsikkojen alle:  Opiskelijapalvelut, Näyttöjen suorittaminen sekä Ruokapalvelut ja ateriaedun korvaus

Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti Sataedu sulkee oppilaitoksen 18.3.

 

Etätyötä ja etäopiskelua

Jatkamme etäopetusta ja etätyötä 13.5. asti. Harjavallan ja Nakkilan toimipaikat ovat suljetut. Lähtökohtaisesti emme ole paikalla muissakaan toimipaikoissamme, vaan työ ja opiskelu tehdään etänä annettujen ohjeiden mukaan aina, kun se on mahdollista.

Tukea etätyöhön ja -opetukseen 

Opetusteknologia tukee etätyötä ja -opetusta. Tukihenkilöt tarjoavat tarvitseville koulutusta etäopetuksen hoitamiseen.

Työpaikalla tapahtuva koulutus

Työpaikalla tapahtuva opetus jatkuu, mikäli työnantaja sen hyväksyy ja se on mahdollista hoitaa turvallisesti. Työpaikkaohjaaminen hoidetaan etänä. 

Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalvelut hoidetaan pääosin etänä. Opiskelijapalveluhenkilöstö: opinto-ohjaajat, erityisen tuen vastuuopettajat, opintosihteerit, kuraattorit ja terveydenhoitajat ovat tavoitettavissa soittamalla, sähköpostilla, Wilma tms. viestillä arkipäivisin kello 8–16. 

Kehotamme sekä opiskelijoita että henkilöstöä ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä! Jos asia on sellainen, että on hyvä tavata henkilökohtaisesti, järjestämme tapaamisajan. Kankaanpään, Kokemäen ja Ulvilan toimipaikoilla näitä tapaamisia järjestetään ensisijaisesti keskiviikkoisin, koska se mahdollistaa tehokkaan moniammatillisen yhteistyön. Tapaamisesta sovitaan etukäteen. 

Osa opiskeluterveydenhuollon henkilöstöstä siirretään terveydenhuollon muihin tehtäviin. Jos heidän tavoittamisensa ei onnistu ja opiskelijalla on akuutti terveysongelma, hänen tulee ottaa yhteyttä oman kuntansa perusterveydenhuoltoon. 

Opintosihteerit työskentelevät pääosin etänä, mutta tarvittaessa myös opintotoimistoissa. Kokemäen ja Harjavallan opintotoimistoissa on opintosihteeri pääsääntöisesti paikalla. Ulvilan ja Kankaanpään toimistoissa opintosihteeri on paikalla ainakin keskiviikkoisin. Tutkintotodistuksia tehdään sitä mukaan, kun tutkintoja ja koulutuksia saadaan valmiiksi. Tutkintotodistusten tulostus on keskitetty Kokemäelle, jossa rehtori käy ne allekirjoittamassa Postin kulku on järjestetty. Puhelinvaihde toimii. Ulko-ovet pidetään lukittuina. 

Näistä järjestelyistä on tiedotettu opiskelijoille ja heidän huoltajilleen Wilma-viestillä. Tiedot löytyvät myös Opiskelijan oppaasta.

Opiskelu

Aikataulutuksella ja yhteydenotoilla pyritään säilyttämään opiskelijoiden päivärytmi. Opiskelijan on oltava kouluaikana tavoitettavissa. Opiskelijoille järjestetään mahdollisuus noutaa sovittuun aikaan opiskelun edellyttämiä tehtäviä, mikäli esimerkiksi opiskelijan kielitaito tai tietotekniset puutteet sitä edellyttävät. Opiskelijoille ei lainata koulun tietokoneita.

Näyttöjen suorittaminen

Opiskelijan osaamisen osoittaminen näytöillä ja osaamisen arviointi suoritetaan lähtökohtaisesti kuten opiskelijan HOKSissa on sovittu.  Näyttöjen arviointi noudattaa työpaikan ohjeistusta. Näytöt järjestetään aidoissa työtehtävissä oppi- tai koulutussopimustyöpaikassa.

Opettaja ottaa yhteyttä opiskelijaan, työelämän arvioijaan ja työpaikan edustajaan sopiakseen tarkennetuista käytännön järjestelyistä, jotka koskevat muun muassa aikatauluja, arvioijan perehdytystä, osaamisen osoittamista ja arviointia, yhteydenpitovälineitä sekä näytön järjestämisen asiakirjoja.   Opettajan johdolla sovitaan konkreettisista toimintamenettelyistä: miten opiskelija osoittaa osaamisensa, missä ja milloin sekä ketkä osaamisen arvioivat.

Koska tarpeettomia kohtaamisia on vältettävä, opettaja sopii, miten opiskelijan näytössä ja osaamisen arvioinnissa hyödynnetään digitaalisia työvälineitä ja/tai verkkoa. Opiskelijaa saatetaan pyytää dokumentoimaan työtään näytön aikana esimerkiksi ottamalla kuvia ja tallentamalla lyhyitä videoita. Opettaja täsmentää menettelyt vielä ennen näyttöä ja tiedustelee, sopiiko tämä menettely yritykselle.

Ruokapalvelut ja ateriaedun korvaus

Sataedun ruokapalvelut on suljettu  13.5. saakka. ​Sataedu maksaa ruokarahakorvauksen etäopetuksessa oleville, maksuttomaan kouluruokaan oikeutetuille opiskelijoilleen. Maksuton kouluruoka kuuluu ammatillista perustutkintoa päätoimisesti suorittaville opiskelijoille ja valmentavassa VALMA-koulutuksessa opiskeleville. Ruokaetu ei kuulu oppisopimus-, työvoima-, henkilöstö- ja kotouttamiskoulutuksessa oleville.  Asiasta on tiedotettu opiskelijoille Wilmassa. Myös korvauksen haku tehdään Wilmassa.

Kevään soveltuvuus- ja valintakokeet

Kauneudenhoitoalan pääsykokeet perustutkintokoulutukseen on peruttu. Valinta tehdään ilman pääsykoetta.  Valintaan vaikuttaa aiempi yleinen koulumenestys, painotettavat arvosanat, työkokemus ja hakutoive. Katso valintaperusteet

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksien soveltuvuus- ja valintakokeet järjestetään annettujen aikataulujen mukaisesti. Kokeet järjestetään pienissä ryhmissä erityistä huolellisuutta ja valtioneuvoston antamia suosituksia noudattaen.

Sataedun tilojen vuokraaminen ulkopuolisille keskeytettään

Sataedun tiloja vuokrataan urheiluseuroille, harrastustoimintaan ja kokoustamiseen. Toistaiseksi toiminta keskeytetään. Asiasta pyritään tiedottamaan kaikkia vuokralaisia mahdollisimman pian. Asiasta tiedotetaan myös tilojen sisäänkäynneillä.

Tiedotuskäytännöt 

Opintoalat tiedottavat opiskelijoilleen opiskeluun liittyvistä asioista. Opiskelijapalvelut tiedottavat opiskelijapalveluiden toteutuksesta toimipaikkakohtaisesti Wilmassa, Intrassa ja Opiskelijan oppaassa.  Henkillökunnan sisäinen viestintä on keskitetty intranetiin ja täällä verkossa päivitämme tietoja edellä mainittujen kohderyhmien lisäksi myös muiden tietoon.

 

 

 

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö