Construction Blueprint -hankkeessa merkittävä rakennusalan osaamisen turvaava sopimus

Julkaistu:

Sataedu on mukana parantamassa eurooppalaisen rakennusalan osaamista. Tarve kehittää toimintaa on suuri, sillä rakennusteollisuuden osuus EU:n bruttokansantuotteesta on 9,5 prosenttia eli yli 1 324 miljardia euroa. EU-alueella lähes kolmetoista miljoonaa ihmistä työskentelee rakennusteollisuudessa. Isosta määrästä huolimatta alan yli kolmella miljoonalla yrityksellä on vaikeuksia löytää ammattitaitoisia työntekijöitä.

Construction Blueprint -hankkeeseen kuuluvat rakennusalan keskusjärjestöt ovat allekirjoittaneet EU-komission tukeman sopimuksen, jonka tavoitteena on saada yksityiset toimijat ja julkisen alan kumppanit yhteistyöhön laadukkaamman rakentamisen puolesta.

Yhteistyötä, tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista

Uutta teknologiaa hyödyntävän ja kestävän kehityksen tavoitteet huomioivan alan tarjoamien uravaihtoehtojen tunnetuksi tekemisen edistämiseksi sopimus määrittelee viisi keskeistä osaamisen laatua parantavaa periaatetta:

  • Vahvojen kumppanuuksien luominen, myös ammatillisten oppilaitosten kanssa
  • Ammatillisen tarjonnan ja kysynnän seuranta sekä tietojen, taitojen ja pätevyyksien ennakointi
  • Syrjinnän vastainen toiminta
  • Nuorten ja naisten houkutteleminen alalle
  • Elinikäisen oppimisen kulttuurin edistäminen mukautetuilla kannustimilla
Rakennusnosturin taustalla on rakennuspiirrustukset.

Construction Blueprint -hankkeen tavoitteena on, että seuraavien viiden vuoden aikana ammattitaitoa parannetaan ja vähintään neljännes rakennusalan työvoimasta uudelleen koulutetaan – tavoitteena on saavuttaa kolme miljoonaa rakennusalan työntekijää. Sataedu on osaltaan mahdollistamassa tätä kehitystä sekä tarjoamassa osaamistaan.

Hanke lyhyesti:

Construction Blueprint on EU:n NewSkills-agendan mukainen nelivuotinen rakennusalan hanke. Vuonna 2019 alkanut neljän miljoonan euron hanke yhdistää kaksikymmentäneljä eurooppalaista toimijaa. Se pyrkii vastaamaan osaavan työvoiman saatavuuteen ja osaamisen kehittämiseen liittyviin haasteisiin. Sataedu koordinoi Construction Blueprint -hanketta Suomessa. Sataedun tukena hankkeessa on vahva kansallinen asiantuntijaverkosto, jossa ovat mukana muun muassa alan yritysten edustajia, Rakennusliitto ry, Rakennusteollisuus RT ry ja Työturvallisuuskeskus.

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö