Auditoinnissa kiitosta toimintajärjestelmälle ja tehdylle työlle

Julkaistu:

Sataedun 15.4. päättyneen kolmipäiväisen ulkoisen auditoinnin tulokset ovat aiempien vuosien tapaan hyvät. Auditointi ja siten myös sertifioiminen painottuivat koulutukseen ja kehittämiseen sekä niitä tukeviin toimintoihin. Poikkeustilanteesta johtuen auditointi järjestettiin nyt ensimmäisen kerran hybridimallilla.  Kaikki keskustelut käytiin Kankaanpään toimipaikassa tehtyä auditointia lukuun ottamatta etänä.

Ulkoinen auditoija DNV:n  Jyrki Sopanen suosittelee Sataedun sertifioinnin uusimista. Sopanen kiittääkin sataedulaisia avoimuudesta, niin näytetyistä dokumenteista kuin käydyistä keskusteluistakin. Auditoinnissa ei tullut yhtään poikkeamaa. Sataedun johtaja Matti Isokallio puolestaan kiittää kaikkia sataedulaisia, jotka osaltaan mahdollistivat onnistuneen auditoinnin.  

Monipuolista ja aktiivista tukea opiskelijoille

Valmistunut auditoinnin loppuraportti vahvistaa, että Sataedulla on hyvä toimintajärjestelmä ja sen käytössä kehittävä ja toimeenpaneva ote.  Niiden avulla sataedulaiset ovat selvinneet haastavasta ajasta hyvin.   

Opintojen etenemisen tukeminen saa raportissa positiivista palautetta. Sopanen painottaakin, että keskusteluissa saatu opiskelijapalaute on ollut erittäin hyvää.  

Sekä henkilökunnan että opiskelijoiden haastattelujen perusteella opintojen etenemisen tukeminen on monipuolista ja aktiivista. Koulutusohjaaja koetaan erittäin hyväksi resurssiksi. 

Positiivisia havaintoja yhteistyöstä 

Auditoinnin loppuraportti nostaa esiin sitoutuneen henkilöstön ja parantuneen työhyvinvoinnin. Myös yhteistyö sidosryhmien kanssa saa kiitosta. Sataedu kehittää työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä vahvaksi kumppanuudeksi uuden palvelulupaussopimuksen avulla. Myös opiskelijoiden jatko-opintoihin liittyvä yhteistyö on Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa tiivistä.  

Myös kehittämiskohteita 

Positiivisen palautteen lisäksi yksi auditoinnin merkittävistä hyödyistä ovat sen esiin nostamat kehittämistarpeet. Nyt parannuskohteisiin kirjattiin muun muassa aikuisopiskelijoiden tarve saada enemmän opastusta tietojärjestelmien käyttämiseen. Apua tarvitaan, sillä esimerkiksi Wilma ja Moodle saattavat olla vieraita monille pitkän tauon jälkeen opiskelut aloittaneille. 

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö