Auditointi todisti jälleen työmme hyvän laadun

Julkaistu:

Ulkoinen auditointi vahvisti jälleen, että sataedulaiset tekevät työnsä hyvin. Tarkastelun kohteina olivat nyt koulutus- ja kehittämistoiminnot sekä niitä tukevat palvelut. DNV-GL:n tiiminvetäjä Jyrki Sopanen totesi 29.3. auditoinnin yhteenvedossaan, että Sataedun koulutus ja työelämäyhteistyö ovat laadukkaita. Edellisten kertojen tavoin auditointikeskustelut eivät osoittaneet yhtään poikkeamaa ISO 9001-laatusertifikaatin edellyttämistä toimintatavoista.

Hyvät työelämäpalautteet

Sataedun koulutustarjonta huomioi työelämän tarpeet. Työvoiman saatavuus on haaste useilla aloilla. Niin työvoiman saannin kuin opiskelijoiden työllistymisen parantamiseksi Sataedu uudistaa organisaatiotaan elokuussa.

Maakunnan työelämän kärkialat, kone- ja tuotantotekniikka sekä automaatio- sekä sosiaali- ja terveysalat ovat aiemmin huomioitu keskeisinä aloina Sataedun strategiassa.

Sataedun saamat työelämäpalautteet ovat hyviä, mutta palautekyselyjen vastausprosenteissa on parantamisen varaa. Tosin huonoimmillaankin yhteistyökumppanien vastausaktiivisuus on oppilaitosten keskiarvon ylläpuolella

Tyytyväiset opiskelijat

Opiskelijat osallistuivat auditointiin aktiivisesti. Keskusteluissa vahvistui, että he ovat tosi tyytyväisiä saamaansa opetukseen. Jyrki Sopanen totesi keskusteluissa saatujen vastausten olleen täysin linjassa koulutuksen laadun vahvistavien muiden kyselytulosten kanssa.

Auditoinnin keskusteluissa nousi esiin myös jo tunnistettu huoli opiskelijoiden jaksamisesta. Tämän vuoksi opiskelijoiden ohjaamista on lisätty. Henkilöstön jaksamista tuetaan Terveystalon uusilla tukimuodoilla.  Henkilöstöinfot ja rehtorin aamukahvit opiskelijoille on koettu hyväksi tavaksi parantaa viestintää.  

Koulutusta suomen kielellä

Maahanmuuttajien koulutus suomen kielellä parantaa tehokkaasti opiskelijoiden kielitaitoa ja edistää siten heidän integroitumistaan yhteiskuntaan. Auditoinnissa pidettiin hyvänä sitä, että Sataedu käyttää suomea koulutuskielenä myös maahanmuuttajien ja työperusteisen maahanmuuton koulutuksissa. Sataedun monivuotinen kokemus muun muassa filippiiniläisten hoitajien koulutuksista on osoittanut tavan parhaiten integroivaksi.

Ukrainalaisten työllistymisen parantamiseksi Pohjois-Satakunnassa aloitettu hanke on osoittautunut tulokselliseksi. Koulutuksissa kielen opetus on yhdistetty työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen. Työelämälähtöisestä kouluttamisesta on saatu jo valtakunnallistakin palautetta.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus näkyvät toiminnassa

Ainoana parannusmahdollisuutena Jyrki Sopanen nosti esiin opettajien laajemman liikkumisen eri toimipaikkojen välillä. Aloista riippuen näin toimitaan jo nyt esimerkiksi sairastunutta kollegaa sijaistettaessa. Nykykäytäntöä laajempi työkierto toisi mahdollisuuden vertailla ja hyödyntää eri toimipaikkojen työtapoja keskenään.

Kiitosta sai vielä se, miten kestävä kehityksen ja vastuullisuuden edistämiseksi tehtävä työ näkyy laajasti toiminnassa. Se, että Sataedu on ison VASKI-hankkeen vetäjä, kertoo luottamuksesta koulutuksen järjestäjää kohtaan.

DNV-GL:n ISO 9001 laatusertifikaatin logo

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö