Työvalmennuksen osaamisala

Kuntoutus-. tuki- ja ohjauspalveluiden erikoisammattitutkinnon suorittanut työntekijä tuo työpaikalle nykyaikaista osaamista, josta hyötyvät niin asiakkaat kuin organisaatiot. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on soveltuva ammatillinen perustutkinto tai vastaavaa osaamista. Työkokemus ohjaus- ja valmennustyöstä on eduksi.

Työnvalmennuksen osaamisalalta valmistunut työnohjaaja osaa toteuttaa työvalmennuksen asiakasprosessin sekä toimia työelämäasiantuntijana työvalmennuksessa.

Opintojen toteutustapa 

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Ammattitaito osoitetaan työpaikoilla näytöissä, aidoissa työtehtävissä. Opiskelu ja työympäristö vaativat riittävän suomen kielen taidon.

Koulutuksen kesto määräytyy aiemmin hankitun osaamisen perusteella. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).  

Opintojen sisältö   

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto (180 osp) muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta:

Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä, 60 osp.

Minkä lisäksi suoritetaan osaamisalan opinnot 80 osp sekä valinnaisia opintoja 40 osp.

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkintoon voi sisällyttää valinnaisuutta 40 osaamispisteen laajuisesti tutkinnon muiden osaamisalojen pakollisista tai valinnaisista tutkinnon osista. Valinnaisuutta voi ottaa myös sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai muusta erikoisammattitutkinnosta.

Hakuohjeet osaamisalan koulutukseen

Kerro hakemuksessasi selvästi 

  • hakukelpoisuuden edellyttämä koulutus ja muut koulutukset todistusliitteineen 
  • työkokemuksesi ja niihin liittyvät työtehtäväsi 
  • miksi haluat opiskella valitsemasi osaamisalan   
  • kerro myös, miten opiskelusuunnitelmat sopivat elämäntilanteeseesi (mm. lähiopetukseen ja työelämäjaksoihin osallistuminen)  

Valintaperusteet   

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun. Opiskelijavalinnat tehdään haastatteluiden perusteella. Haastattelussa keskustellaan myös tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja SORA-lainsäädännöstä sekä niiden vaikutuksesta alalla työskentelyyn.  

Tutustu jatkuvan haun valintaperusteisiin.

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö