Kehitysvamma-alan osaamisala

Tähän osaamisalaan ei voi hakea juuri nyt. Seuraavasta hakuajasta voit tiedustella yhteyshenkilöltämme.

Eveliina Alinen

Vammaisalan ammattitutkinto antaa valmiudet toimia eri ikäisten vammaisten ohjaajana tai henkilökohtaisena avustajana. Koulutus on tarkoitettu vammaisalan työssä oleville tai työhön hakeutuville lähihoitajille tai hoiva-avustaja-koulutuksen suorittaneille henkilöille.

Kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut kehitysvamma-alan ohjaaja (AT) osaa toimia erilaisissa toimintaympäristöissä yhteistyössä vammaisen henkilön, hänen läheistensä ja moniammatillisen työryhmän kanssa.

Opintojen toteutustapa  

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Ammattitaito osoitetaan työpaikoilla näytöissä, aidoissa työtehtävissä. Opiskelu ja työympäristö vaativat riittävän suomen kielen taidon.

Koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Koulutuksen kesto määräytyy aiemmin hankitun osaamisen perusteella. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).  

Opintojen sisältö   

Kehitysvamma-alan ohjaajaksi (AT) opiskelevan ammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta, 135 osp:

 • Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla, 45 osp
 • Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen, 45 osp
 • Vuorovaikutus ja kommunikointi, 45 osp

Pakollinen tutkinnon osa Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla edellyttää hoidollista osaamista sekä lääkehoidon osaamista.

Lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia 15 osp

 • Sosiokulttuurinen työ, 15 osp
 • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa, 15 osp
 • Tutkinnon osa tai osia ammatillisista perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteista, 15 osp

Hakuohjeet

Kerro hakemuksessasi selvästi 

 • hakukelpoisuuden edellyttämä koulutus ja muut koulutukset todistusliitteineen 
 • työkokemuksesi ja niihin liittyvät työtehtäväsi 
 • miksi haluat opiskella valitsemasi osaamisalan   
 • kerro myös, miten opiskelusuunnitelmat sopivat elämäntilanteeseesi (mm. lähiopetukseen ja työelämäjaksoihin osallistuminen)  

Valintaperusteet   

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun. Opiskelijavalinnat tehdään haastatteluiden perusteella. Haastattelussa keskustellaan myös tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja SORA-lainsäädännöstä sekä niiden vaikutuksesta alalla työskentelyyn.  

Tutustu jatkuvan haun valintaperusteisiin.

 • Opetuspaikka:
 • Jatkuva haku
 • Hakuaika: -
 • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö