Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisala

Tähän osaamisalaan ei voi hakea juuri nyt. Seuraavasta hakuajasta voit tiedustella yhteyshenkilöltämme.

Anu Tuominen

 Vanhustyön erikoisammattitutkinto antaa hyvät valmiudet toimia vanhustyön eri tehtävissä valitsemasi osaamisalan mukaisesti.

Saattohoitaja (EAT -koulutus on tarkoitettu niille, joilla on jo työkokemusta kuolevan ihmisen kanssa toimimisesta ja halua syventää osaamistaan ikäihmisten palveluista, hyvinvoinnista ja hoitotyöstä.

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja riittävä työkokemus vanhustyöstä.

Opintojen toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina verkossa. Tutkinnon suorittaminen on mahdollista työn ohessa joko omaehtoisesti tai oppisopimuksella. Opiskelijan tulee toimia kuolevan ihmisen hoitotyössä.

Ammattitaito osoitetaan työpaikoilla näytöissä aidoissa työtehtävissä. Opiskelu ja työympäristö vaativat riittävän suomen kielen taidon.

Opinnot kestävät noin 1,5–2 vuotta. Koulutuksen kesto määräytyy aiemmin hankitun osaamisen perusteella. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).  

Opintojen sisältö   

Saattohoitajaksi opiskelevan erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta, yhteensä 120 osaamispisteen tutkinnon osasta:

 • Palliatiivinen hoitotyö, 60 osp
 • Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Gerontologinen hoitotyö, 60 osp
 • Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen, 30 osp
 • Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp
 • Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen, 60 osp
 • Vainajan laittaminen ja läheisten tukeminen, xx  osp***
 • Vanhustyön työhyvinvoinnin koordinointi, 30 osp
 • Vastuuhenkilönä vanhustyössä toimiminen, xx osp***

Hakuohjeet

Kerro hakemuksessasi selvästi 

 • hakukelpoisuuden edellyttämä koulutus ja muut koulutukset todistusliitteineen 
 • työkokemuksesi ja niihin liittyvät työtehtäväsi 
 • miksi haluat opiskella valitsemasi osaamisalan   
 • kerro myös, miten opiskelusuunnitelmat sopivat elämäntilanteeseesi (mm. lähiopetukseen ja työelämäjaksoihin osallistuminen)  

Valintaperusteet   

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun. Opiskelijavalinnat tehdään haastatteluiden perusteella. Haastattelussa keskustellaan myös tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja SORA-lainsäädännöstä sekä niiden vaikutuksesta alalla työskentelyyn.  

Tutustu jatkuvan haun valintaperusteisiin.

 • Opetuspaikka:
 • Jatkuva haku
 • Hakuaika: -
 • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö