Vammaisalan ammattitutkinto

Haku koulutukseen 15.12.2021 asti.
Koulutus toteutetaan Teams yhteydellä.

Hakijat kutsutaan valintatilanteeseen ja soveltuvuus alalle arvioidaan haastattelun perusteella. Opiskelijalta edellytetään riittävää suomenkielen taitoa opiskeluun ja alalla työskentelyyn.

KOULUTUS ON TARKOITETTU
Voit hakea koulutukseen, jos olet hankkinut työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta tai olet kiinnostunut henkilökohtaisen avustamisen työstä.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Opinnot kestävät noin 1,5-2 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen ja ammattitaito.

Pakollisissa tutkinnon osissa on verkko-opetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopetusta on 3-4 kertaa tutkinnon osassa.

TUTKINNON RAKENNE
Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta:
- Henkilökohtaisen avun järjestelmässä toimiminen, 30 osp
- Henkilökohtainen avustaminen, 60 osp
Lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia 60 osp
- Vuorovaikutus ja kommunikointi, 45 osp
- Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa, 15 osp
- Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnonosa, 30 osp
-Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteista, 15-60 osp

TUTKINNON SUORITTANUT
Henkilökohtaisen avun osaamisalan suorittanut osaa toimia henkilökohtaisena avustajana asiakkaille, jotka tarvitsevat avustajaa vammaisuutensa tai sairautensa takia. Hän avustaa henkilökohtaisen avun käyttäjää päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Hän osaa toimia avustamisessa henkilökohtaisen avun käyttäjän ohjeiden mukaisesti kunnioittaen itsemääräämisoikeutta ja avun käyttäjän omia valintoja.

Tutkinnon osien valinnoista riippuen henkilökohtaisen avun osaamisalan suorittanut osaa tukea vammaisen henkilön vuorovaikutusta ja kommunikointia arjen tilanteissa, käyttää puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja selkokieltä sekä tukea yhteistyötä perheen ja läheisten kanssa.

Koulutusmaksua ei palauteta mikäli opiskelija keskeyttää opinnot.

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin ennen hakeutumista.

Alkamisajankohta: 12.1.2022
Hinta: 440 €
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Eveliina Alinen
lehtori
+358 40 199 4178
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä