Siirry sisältöön

Vammaisalan ammattitutkinto

Koulutus toteutetaan Teams-yhteydellä ja verkkokoulutus toteutuksella, yksilöllisesti suunnitellen.

Hakijat kutsutaan valintatilanteeseen ja soveltuvuus alalle arvioidaan haastattelun perusteella. Opiskelijalta edellytetään riittävää suomenkielen taitoa opiskeluun ja alalla työskentelyyn.

KOULUTUS ON TARKOITETTU
Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai hoiva-avustaja -koulutus ja toimit vammaisalan työssä tai olet suuntaamassa vammaisalan työhön.

Koulutuksen pakollinen tutkinnon osa Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla edellyttää hoidollista osaamista sekä lääkehoidon osaamista.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Opinnot kestävät noin 1,5-2 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen ja ammattitaito. Pakollisissa tutkinnon osissa on verkko-opetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Teams tapaamisia sovitaan opiskelijakohtaisesti opintojen etenemisen mukaisesti.

TUTKINNON RAKENNE
Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta, 135osp:
- Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla, 45 osp
- Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen, 45 osp
- Vuorovaikutus ja kommunikointi, 45 osp
Lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia 15 osp
- Sosiokulttuurinen työ, 15 osp
- Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa, 15 osp
- Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteista, 15 osp

TUTKINNON SUORITTANUT
Kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut kehitysvamma-alan ohjaaja (AT) osaa toimia erilaisissa toimintaympäristöissä itsemääräämisoikeuden toteutumista edistäen yhteistyössä vammaisen henkilön, hänen läheistensä ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Hän osaa työskennellä yksilökeskeisesti, mahdollistaen vammaisen henkilön omat valinnat ja päätöksenteon. Osaamisalan suorittanut osaa tukea sosiaalista ja yhteiskunnallista osallistumista ja osallisuutta.

Kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut tukee yksilöllisten tarpeiden mukaisesti toimintakykyä ja oppimista. Hän osaa tukea vammaisen henkilön vuorovaikutusta ja kommunikointia arjen tilanteissa sekä käyttää puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja selkokieltä.

Kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut edistää toiminnallaan työhyvinvointia ja turvallisuutta. Tutkinnon suorittaneen valinnoista riippuen kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut on syventänyt osaamistaan perheiden ja läheisten kanssa toimimisessa tai sosiokulttuuristen työmenetelmien käyttämisessä.

Koulutusmaksua ei palauteta mikäli opiskelija keskeyttää opinnot.

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin ennen hakeutumista.

Hinta: 440 €
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Eveliina Alinen
lehtori
+358 40 199 4178
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä