Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Haku koulutukseen 5.11.2019 asti. Koulutus alkaa tammikuussa 2020. Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon tutkinnon osia voidaan järjestää myös Sataedun muissa toimipaikoissa. Koulutusmaksua ei palauteta mikäli opiskelija keskeyttää opinnot.

Opinnot kestävät noin 1,5 - 2 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen ja ammattitaito. Ammattitaito osoitetaan käytännön työtehtävissä työpaikoilla näyttöinä.

Tutkinto muodostuu kaikille pakollisesta tutkinnon osasta Ammatillinen toimnta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla.
Lisäksi suoritetaan yksi osaamisala alla olevista vaihtoehdoista:

Tutkinnon suorittanut toimii erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä tai kasvattajana ja ohjaajana.
Tutkinto muodostuu kaikille pakollisesta tutkinnon osasta Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla. Sen lisäksi suoritetaan yksi osaamisala alla olevista vaihtoehdoista.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
- oppijan ja oppimisen ohjaus
- tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristössä
- aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus
- valinnainen tutkinnon osa/valinnaiset tutkinnon osat

Perhepäivähoidon osaamisala
- lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa
- toimiminen perhepäivähoitoympäristössä
- valinnainen tutkinnon osa/valinnaiset tutkinnon osat

Ohjauksen osaamisala
- vaativat asiakas- ja ohjaustilanteet eri-ikäisten kanssa
- yksilöiden ja ryhmien ohjaus monialaista verkostoa hyödyntäen
- elinikäisen ohjauksen toteuttaminen eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa,
- työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä

Kasvatuksen osaamisala
- kasvattajana ja ohjaajana yhteisöllisyyden ja ammatillisen vuorovaikutuksen edistäminen
- ohjattavien kasvun ja kehityksen tukeminen
- yksilöiden ja ryhmien ohjaaminen, tunnistaen erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä tukien heidän toimintakykyään ja oppimistaan
- uusimpien kasvatus- ja ohjausalan tavoitteiden ja säädösten mukaisesti toimiminen erityisesti varhaiskasvatuksessa
- erilaisten työmenetelmien hyödyntäminen ja toimiminen vaativissakin ympäristöissä moniammatillisessa yhteistyössä

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisalan suorittanut koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa.
Perhepäivähoidon osaamisalan suorittanut perhepäivähoitaja voi työskennellä julkisen tai yksityisen varhaiskasvatusorganisaation palveluksessa tai yrittäjänä.

Tutkinnon suorittanut toimii erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä tai kasvattajana ja ohjaajana.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisalan suorittanut koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi
työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa.

Perhepäivähoidon osaamisalan suorittanut perhepäivähoitaja voi työskennellä julkisen tai yksityisen varhaiskasvatusorganisaation palveluksessa tai yrittäjänä.

Paikkakunta: Harjavalta
Hinta: 440 €
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja antaa

Pirjo Savia
lehtori
+358 40 199 4217
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä