Siirry sisältöön

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Haku koulutukseen 28.4.2024 asti. Koulutus alkaa elokuussa 2024.

Voit hakea koulutukseen, jos olet hankkinut kasvatus- ja ohjausalan osaamista koulutuksen tai työkokemuksen kautta.

Kaikki hakijat kutsutaan valintatilaisuuteen ja soveltuvuus alalle arvioidaan haastattelun perusteella. Hakijalta edellytetään riittävää suomenkielen taitoa opiskeluun ja alalla työskentelyyn.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Opinnot kestävät noin 1,5 - 2 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen ja ammattitaito. Jokaisessa tutkinnon osassa on lähiopetusta, etäopiskelua ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopetusta on keskimäärin 4 - 5 päivää kuukaudessa.

TUTKINNON RAKENNE
Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta: Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla.
Lisäksi suoritetaan yksi osaamisala alla olevista vaihtoehdoista:

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
- oppijan ja oppimisen ohjaus
- tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristössä
- aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus
- valinnainen tutkinnon osa/valinnaiset tutkinnon osat

Perhepäivähoidon osaamisala
- lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa
- toimiminen perhepäivähoitoympäristössä
- valinnainen tutkinnon osa/valinnaiset tutkinnon osat

Ohjauksen osaamisala
- vaativat asiakas- ja ohjaustilanteet eri-ikäisten kanssa
- yksilöiden ja ryhmien ohjaus monialaista verkostoa hyödyntäen
- elinikäisen ohjauksen toteuttaminen eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa,
- työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä

Kasvatuksen osaamisala
- kasvattajana ja ohjaajana yhteisöllisyyden ja ammatillisen vuorovaikutuksen edistäminen
- ohjattavien kasvun ja kehityksen tukeminen
- yksilöiden ja ryhmien ohjaaminen, tunnistaen erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä tukien heidän toimintakykyään ja oppimistaan
- uusimpien kasvatus- ja ohjausalan tavoitteiden ja säädösten mukaisesti toimiminen erityisesti varhaiskasvatuksessa
- erilaisten työmenetelmien hyödyntäminen ja toimiminen vaativissakin ympäristöissä moniammatillisessa yhteistyössä

TUTKINNON SUORITTANUT
Tutkinnon suorittanut toimii erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä tai kasvattajana ja ohjaajana.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisalan suorittanut voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa.

Perhepäivähoidon osaamisalan suorittanut perhepäivähoitaja voi työskennellä julkisen tai yksityisen varhaiskasvatusorganisaation palveluksessa tai yrittäjänä.

Koulutusmaksua ei palauteta mikäli opiskelija keskeyttää opinnot.

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin ennen hakeutumista.

Paikkakunta: Ulvila
Hinta: 440 €
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Pirjo Savia
lehtori
+358 40 199 4217
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä