Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia kasvattajana ja ohjaajana erilaisissa moniammatillisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä, esimerkiksi koulunkäynnin ohjaajana tai perhepäivähoitajana.

Kenelle

Koulutus sopii kasvatus- ja ohjausalasta kiinnostuneille.

Opiskelu

Koulutukseen voi hakea jatkuvassa haussa. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, kesto noin 1,5 vuotta. Aiempi osaaminen ja työkokemus voivat lyhentää opiskeluaikaa.

Opiskelija voi halutessaan erikoistua opinnoissaan seuraavasti:

  • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja
  • Perhepäivähoidon osaamisala, perhepäivähoitaja
  • Kasvatuksen osaamisala
  • Ohjauksen osaamisala

Tutkinnosta voi myös suorittaa tutkinnon osia muun ammattitaidon vahvistamiseksi.

Tutustu tutkinnon rakenteeseen: ePerusteet

Rahoitus

Opetus on maksutonta. Elokuussa 2021 voimaan tulevan oppivelvollisuusuudistuksen jälkeen alle 18-vuotiaat saavat maksutta myös tarvittavat työasut ja muut oppimateriaalit koulutusta varten. Tutkinnon voi myös suorittaa oppisopimuksella.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja, Perhepäivähoitaja

Hakuaika: 8.12.2020 – 30.4.2021