Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia kasvattajana ja ohjaajana erilaisissa moniammatillisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä.

Tutkinnosta valmistuu koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajia eri koulutusasteille ja vapaa-ajantoimintaan sekä julkisissa ja yksityisissä varhaiskasvatusorganisaatioissa tai yrittäjänä toimivia perhepäivähoitajia.

Kasvatuksen tai ohjauksen osaamisalan suorittanut voi työskennellä vaativissa ja syvällistä osaamista edellyttävissä kasvatus- ja ohjausalan tehtävissä.