Hoiva-avustaja (päiväopinnot, aloitus sopimuksen mukaan)

Koulutus on tarkoitettu hoiva-avustajan tehtävistä ja sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille henkilöille, jotka soveltuvat sosiaali- ja terveysalalle (https://sataedu.fi/opiskelu-sataedussa/nain-haet/sora-lait/)

Hoiva-avustaja työskentelee pääasiallisesti vanhusten- tai vammaisten palvelutalossa, asumispalveluyksiköissä tai henkilökohtaisena avustajana. Työhön kuuluu eri-ikäisten palvelutalossa tai kotonaan asuvien henkilöiden avustaminen tavallisissa päivittäisissä toiminnoissa.

Hoiva-avustaja tukee hoitoa tarvitsevan henkilön toimintakykyä. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa, liikkumisessa tai päivittäisessä asioinnissa avustamista.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Koulutus koostuu kolmesta tutkinnon osasta, jotka ovat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tutkinnon osia.
Suoritettavat tutkinnon osat ovat:
- Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen, 20 osp
- Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 25 osp.
- Asiakkaan toimintakyvyn vahvistaminen, 15 osp.

Koulutus sisältää useamman työelämässä toimimisen jakson ja osaaminen osoitetaan näytössä sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla erilaisissa työtehtävissä ikäihmisten tai vammaistyön työpaikoissa.

TÖITÄ RIITTÄÄ OSAAVILLE TEKIJÖILLE
Hoiva-avustajan työ on monipuolista ja töitä riittää kaikille osaaville tekijöille. Monet opiskelijamme pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojensa ohessa.

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA JOKAISELLE OPISKELIJALLE
Jokaiselle opiskelijalle tehdään aidosti oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alkaessa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet. Opiskelijoiden kanssa myös mietitään yhdessä mahdollisia jatko-opintoja.

TYÖLLISTYMINEN JA JATKO-OPINNOT
Jokaisen opiskelijan jatkosuunnitelmia mietitään opintojen aikana yhdessä. Opiskelijaa tuetaan työllistymisessä alan työtehtäviin ja myös jatko-opintojen miettimisessä.

Koulutuksen jälkeen on mahdollista jatkaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutukseen.

HAKEUTUMINEN JA OPISKELIJAVALINTA
Koulutukseen voivat hakeutua kaikki hoiva-avustajan työstä kiinnostuneet.
Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin.

Opiskelijoiksi hakeville järjestetään soveltuvuuskokeet, joiden perusteella opiskelijavalinta tehdään. Hakijoille lähetetään soveltuvuuskokeeseen erillinen kutsu sähköpostitse, jossa kerrotaan tarkemmin testin rakenteesta, sisällöstä, pisteytyksestä ja ajankohdasta. Huomaathan seurata siis Roskaposti -kansiotasi soveltuvuuskoekutsun varalta.

Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeisiin seuraavasti:

Soveltuvuuskoepäivä 12.6.2024 on niille hakijoille, jotka ovat hakeutuneet koulutukseen 31.5.2024 mennessä.
Soveltuvuuskoe järjestetään Sataedu Harjavalan toimipaikassa. Koulutuksen aloitus 12.8.2024 tai sopimuksen mukaan.

Soveltuvuuskoepäivä 6.8.2024 on niille hakijoille, jotka ovat hakeutuneet koulutukseen 28.7.2024 mennessä.
Soveltuvuuskoe järjestetään Sataedu Harjavallan toimipaikassa. Koulutuksen aloitus 12.8.2024 tai sopimuksen mukaan.

Soveltuvuuskoepäivä 10.9.2024 on niille hakijoille, jotka ovat hakeutuneet koulutukseen 31.8.2024 mennessä.
Soveltuvuuskoe järjestetään Sataedu Ulvilan toimipaikassa. Koulutuksen aloitus 30.9.2024 tai sopimuksen mukaan.

Soveltuvuuskoepäivä 11.12.2024 on niille hakijoille, jotka ovat hakeutuneet koulutukseen 30.11.2024 mennessä.
Soveltuvuuskoe järjestetään Sataedu Ulvilan toimipaikassa. Koulutuksen aloitus 28.1.2025.

HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS
Lisätietoja hakemisesta, soveltuvuuskokeesta, koulutuksesta ja yksilöllisestä opintojen suunnittelusta voit kysyä opinto-ohjaajalta.

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö