Siirry sisältöön

 

Opintojen rahoitus

Uuden lain mukaisesti oppivelvollisten koulutus on maksutonta. Oppivelvollisille ja oppivelvollisuusiän ylittäneille opiskelijoille on tarjolla erilaisia tukia ja rahoitusmahdollisuuksia. Kerromme niistä alla. Jos opintotuki tai muut tuet herättävät kysymyksiä, niin opintotoimistomme lisäksi tietoa löytyy nopeasti Kelan oppaasta.

Oppivelvollisia ovat nuoret, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen.

 • Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen on tätä ennen hyväksytysti suorittanut toisen asteen tutkinnon.
 • Oppivelvollisena aloitettu koulutus on maksutonta sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Jos opiskelija on sitä ennen suorittanut toisen asteen koulutuksen, maksuttomuus päättyy aiemmin.
 • Maksuttomuutta voidaan pidentää, jos opiskelijan on keskeyttänyt oppivelvollisuuden Oppivelvollisuuslain (1214/2020) 7 §:n mukaisilla perusteilla.
 • Opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet ja muut materiaalit ovat oppivelvollisille maksuttomia. Opiskelijat saavat opintojen alkaessa tarkempaa tietoa opintoalan käytännöistä.

Tukea opiskelijan talouteen

Opintotukea on mahdollista hakea peruskoulun jälkeiseen päätoimiseen opiskeluun. Sen tarkoitus on turvata opiskelijan toimeentulo opiskelun aikana. Opintotukea ovat Kelan myöntämä opintoraha ja valtion takaama opintolaina. Oppivelvolliset voivat saada opintotukea lukuunottamatta opintorahan oppimateriaalilisää.

Opintotuen lisäksi opiskelijan on mahdollista hakea asuntotukea ja koulumatkatukea opiskeluaikanaan.

Opintoraha ja opintolaina

Seitsemäntoista vuotta täyttäneille maksettava opintoraha on verollista tuloa.

Sen määrään vaikuttavat:

 • hakijan ikä
 • asuuko hakija itsenäisesti vai vanhempiensa luona
 • hakijan tulot ja jossain tapauksissa hänen vanhempiensa tulot
 • onko hakija avioliitossa ja
 • onko hakijalla lapsia.

Kela voi myöntää opintorahan oppimateriaalilisää. Tutustu tarkemmin oppimateriaalilisänä myöntämisen perusteisiin Kelan sivuilla. Oppimateriaalilisää ei voi saada, jos opiskelijalla on oikeus maksuttomaan koulutukseen (oppivelvolliset).

Opintolaina on suomalaisten pankkien myöntämä ja valtion takaama laina, joka pitää maksaa takaisin. Opintolainan valtiontakauksen suuruus riippuu hakijan iästä ja oppilaitoksesta.

Lisätietoja opintotuesta ja hakuohjeet saa Kelasta

Asumistuki ja koulumatkatuki

Opiskelija voi hakea Kelan yleistä asumistukea. Asumistuki ei ole tuloa, joten se ei vaikuta opintotuen määrään. Asumistuki maksetaan yhteisesti koko ruokakunnalle eli samassa asunnossa asuville lähisukulaisille tai yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneille henkilöille.

Julkista liikennettä käyttävä opiskelija voi hakea koulumatkatukea. Koulumatkatuen saamiseen vaikuttavat opiskelijan suorittamat opinnot, matkalipun hinta sekä koulumatkojen pituus ja määrä. Oppivelvolliset opiskelijat saavat koulumatkatukea erilaisilla ehdoilla kuin muut opiskelijat.

Oppivelvolliset opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan.

Muut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan. Opiskelija, joka ei ole oikeutettu maksuttomaan koulutukseen, maksaa itse osan koulumatkastaan.

Koulumatkatuki muuttuu 1.8.2021 alkaen kaikilla opiskelijoilla:

 • Elokuusta alkaen koulumatkatukea voi saada, vaikka opiskelijalla ei ole päivittäistä koulumatkaa.
 • Opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos hän kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 10 päivänä kuukaudessa.
 • Tuki on täysimääräinen, jos opiskelija kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 15 päivänä kuukaudessa.
 • Jos kuukaudessa on 10–14 tukeen oikeuttavaa matkapäivää, opiskelijan saama koulumatkatuen määrä on pienempi.

Koulumatkatukea pitää hakea erikseen joka vuosi. Hakemuksen saa opintotoimistosta tai täältä: KELA Koulumatkatuki.

Hakemus jätetään oppilaitokseen. Koulumatkatukea ei voi hakea verkossa Kelan asiointipalvelussa.

Aikuisopiskelijan tukivaihtoehtoja

Elämän tilanteesta riippuen muita mahdollisuuksia tuettuun opiskeluun Kelan opiskelutuen lisäksi tarjoavat

 • aikuiskoulutustuki
 • kuntoutukseen liittyvä tuki
 • oppisopimuskoulutus
 • työttömyysetuus
 • vuorottelukorvaus

Aikuiskoulutustuen ehdoista ja valmistuneelle maksettavasta ammattitutkintostipendistä saa lisätietoa Työllisyysrahastosta.

Kelasta voi saada tukea sellaiseen koulutukseen, joka mahdollistaa työnteon sairaudesta tai vammasta huolimatta. Tutustu tuen ehtoihin tarkemmin Kelan sivuilla

Työttömyystuella opiskelu voi parantaa työllistymismahdollisuuksiaan ja ammatin sekä työpaikan saamista. Tuen ehdoista saa lisätietoja TE-toimistosta.

Oppisopimuskoulutus

Käytännössä kaikki Sataedun tutkinnot tai tutkinnonosat ovat suoritettavissa oppisopimuksella. Tutustu oppisopimuskoulutuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja ota yhteyttä oppisopimuksen yhteyshenkilöihin.

Vuorotteluvapaa

Myös vuorotteluvapaa tarjoaa mahdollisuuden opiskella. Lisätietoja saat TE-toimistosta.