Tukea opiskelijan talouteen

Opintotukea on mahdollista hakea peruskoulun jälkeiseen päätoimiseen opiskeluun. Sen tarkoitus on turvata opiskelijan toimeentulo opiskelun aikana. Opintotukea ovat Kelan myöntämä opintoraha ja valtion takaama opintolaina.

Opintotuen lisäksi opiskelijan on mahdollista hakea asuntotukea ja koulumatkatukea opiskeluaikanaan.

Jos opintotuki tai muut tuet herättävät kysymyksiä, niin opintotoimistomme lisäksi tietoa löytyy nopeasti Kelan oppaasta

Opintoraha ja opintolaina

Seitsemäntoista vuotta täyttäneille maksettava opintoraha on verollista tuloa.

Sen määrään vaikuttavat:

 • hakijan ikä
 • asuuko hakija itsenäisesti vai vanhempiensa luona
 • hakijan tulot ja jossain tapauksissa hänen vanhempiensa tulot
 • onko hakija avioliitossa ja
 • onko hakijalla lapsia.

Opintolaina on suomalaisten pankkien myöntämä ja valtion takaama laina, joka pitää maksaa takaisin. Opintolainan valtiontakauksen suuruus riippuu hakijan iästä ja oppilaitoksesta.

Lisätietoja opintotuesta ja hakuohjeet saa Kelasta

Asumistuki ja koulumatkatuki

Opiskelija voi hakea Kelan yleistä asumistukea. Asumistuki ei ole tuloa, joten se ei vaikuta opintotuen määrään. Asuntotuki maksetaan yhteisesti koko ruokakunnalle eli samassa asunnossa asuville lähisukulaisille tai yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneille henkilöille.

Julkista liikennettä käyttävä opiskelija voi hakea koulumatkatukea. Koulumatkatukea maksetaan niiltä kokonaisilta kalenterikuukausilta, joilla on väliin jäävät viikonloput mukaan laskien vähintään 18 tukeen oikeuttavaa päivää. Tukea on haettava erikseen joka lukuvuodeksi.

Tuki edellyttää, että

 • opiskelu on päätoimista
 • yhdensuuntainen koulumatka on yli 10 kilometriä
 • kuukausikustannukset ovat yli 54 euroa
 • matkojen omavastuu on 43 euroa kuukaudessa (v. 2018).

Hakemuksen saa opintotoimistosta tai  Kelasta

Aikuisopiskelijan tukivaihtoehtoja

Elämän tilanteesta riippuen muita mahdollisuuksia tuettuun opiskeluun Kelan opiskelutuen lisäksi tarjoavat

 • aikuiskoulutustuki
 • kuntoutukseen liittyvä tuki
 • oppisopimuskoulutus
 • työttömyysetuus
 • vuorottelukorvaus

Aikuiskoulutustuen ehdoista ja valmistuneelle maksettavasta ammattitutkintostipendistä saa lisätietoa Työllisyysrahastosta.

Kelasta voi saada tukea sellaiseen koulutukseen, joka mahdollistaa työnteon sairaudesta tai vammasta huolimatta. Tutustu tuen ehtoihin tarkemmin Kelan sivuilla

Työttömyystuella opiskelu voi parantaa työllistymismahdollisuuksiaan ja ammatin sekä työpaikan saamista. Tuen ehdoista saa lisätietoja TE-toimistosta.

Oppisopimuskoulutus

Käytännössä kaikki Sataedun tutkinnot tai tutkinnonosat ovat suoritettavissa oppisopimuksella. Tutustu oppisopimuskoulutuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja ota yhteyttä oppisopimuksen yhteyshenkilöihin.

Vuorotteluvapaa

Myös vuorotteluvapaa tarjoaa mahdollisuuden opiskella. Lisätietoja saat TE-toimistosta.