Siirry sisältöön

Välinehuoltoalan perustutkinto

Välinehuoltaja huolehtii sairaanhoidossa käytettävien välineiden ja laitteiden käyttövalmiudesta. Välinehuoltaja on moniammatillisen työryhmän jäsen, jonka työtehtävät edellyttävät huolellisuutta ja järjestelykykyä.

Välinehuoltaja noudattaa työssään alaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä hyviä toimintatapoja, ammattietiikkaa, tietosuojaa ja salassapitoa. Koulutuksen suorittanut tuntee myös työturvallisuus- ja työsuojelumääräykset ja ohjeet.

Välinehuoltaja työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa esimerkiksi välinehuoltokeskuksissa, leikkaus- ja anestesiaosastoilla, endoskopiayksiköissä, teho-, dialyysi- ja synnytysosastoilla ja suun terveydenhuollon yksiköissä.

Välinehuoltaja tarkastaa instrumentin kunnon.

Kenelle

Koulutus sopii huolellisille ja järjestelmällisille välinehuoltoalasta kiinnostuneille.

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin ennen koulutukseen hakemista. 

Opiskelu

Koulutuksessa opiskellaan muun muassa välineiden puhdistamista, desinfiointia, pakkaamista ja sterilointia. Lisäksi koulutuksen aikana suoritetaan valinnaiset tutkinnon osat Alakohtainen välinehuolto sekä Toiminnanohjaustehtävissä toimiminen ja prosessin laadunvalvonta terveydenhuollon tukiprosesseissa sekä yhteiset tutkinnon osat.

Haluatko tutustua tarkemmin välihuoltajan työhön? Katso välinehuoltajan työtä esittelevä videomme.

Tutustu tutkinnon rakenteeseen: ePerusteet

Rahoitus

Opetus on maksutonta. Välinehuoltoalan perustutkinto suoritetaan omaehtoisesti, yhteistyössä työelämän kanssa oppisopimuksella tai työvoimakoulutuksena. Hyvä työelämäyhteistyömme varmistaa, että opinnot hyvin suorittanut opiskelija saa työpaikan ja työnantaja ammattitaitoisen työntekijän.

Työvoimakoulutus

Välinehuoltoalan perustutkinto (työvoimakoulutus)

Välinehuoltaja

Hakuaika: 29.9.2023 – 26.1.2024
Alkaa: 25.3.2024
Ulvila

Välinehuoltoalan perustutkinto

Välinehuoltaja

Hakuaika: 29.9.2023 – 26.1.2024
Alkaa: 25.3.2024
Ulvila