Välinehuoltoalan perustutkinto

Välinehuoltaja huolehtii sairaanhoidossa käytettävien välineiden ja laitteiden käyttövalmiudesta. Välinehuoltaja on moniammatillisen työryhmän jäsen, jonka työtehtävät edellyttävät huolellisuutta ja järjestelykykyä.

Välinehuoltaja noudattaa työssään alaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä hyviä toimintatapoja, ammattietiikkaa, tietosuojaa ja salassapitoa. Koulutuksen suorittanut tuntee myös työturvallisuus- ja työsuojelumääräykset ja ohjeet.

Välinehuoltaja työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa esimerkiksi välinehuoltokeskuksissa, leikkaus- ja anestesiaosastoilla, endoskopiayksiköissä, teho-, dialyysi- ja synnytysosastoilla ja suun terveydenhuollon yksiköissä.

Kenelle

Koulutus sopii huolellisille ja järjestelmällisille välinehuoltoalasta kiinnostuneille.

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin ennen koulutukseen hakemista. 

Opiskelu

Koulutuksessa opiskellaan muun muassa välineiden puhdistamista, desinfiointia ja pakkaamista, infektioiden torjuntaa välineiden huoltotyössä sekä laatutyötä. Lisäksi koulutuksen aikana suoritetaan valinnainen tutkinnon osa Välinehuolto suun terveydenhuollossa ja yhteiset tutkinnon osat.

Tutustu tutkinnon rakenteeseen: ePerusteet

Rahoitus

Opetus on maksutonta. Välinehuoltoalan perustutkinto suoritetaan yhteistyössä työelämän kanssa oppisopimuksella tai työvoimakoulutuksena. Näin varmistetaan, että opinnot hyvin suorittanut opiskelija saa työpaikan ja työnantaja ammattitaitoisen työntekijän.

Koulutus ei ole nyt haussa. Seuraa ilmoitteluamme tulevista hakuajoista.