Välinehuoltoalan perustutkinto

Välinehuoltaja huolehtii sairaanhoidossa käytettävien välineiden ja laitteiden käyttövalmiudesta. Välinehuoltaja on moniammatillisen työryhmän jäsen, jonka työtehtävät edellyttävät huolellisuutta ja järjestelykykyä.

Välinehuoltaja noudattaa työssään alaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä hyviä toimintatapoja, ammattietiikkaa, tietosuojaa ja salassapitoa. Koulutuksen suorittanut tuntee myös työturvallisuus- ja työsuojelumääräykset ja ohjeet.

Koulutuksessa opiskellaan muun muassa välineiden puhdistamista, desinfiointia ja pakkaamista, infektioiden torjuntaa välineiden huoltotyössä sekä laatutyötä. Lisäksi koulutuksen aikana suoritetaan valinnainen tutkinnon osa Välinehuolto suun terveydenhuollossa ja yhteiset tutkinnon osat.

Välinehuoltaja työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa esimerkiksi välinehuoltokeskuksissa, leikkaus- ja anestesiaosastoilla, endoskopiayksiköissä, teho-, dialyysi- ja synnytysosastoilla ja suun terveydenhuollon yksiköissä.

Koulutus ei ole nyt haussa.