Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Tutkinnon suorittanut voi toimia mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijana työyhteisönsä erilaisissa vastuutehtävissä.

Työssä painottuu ammatillinen ja tavoitteellinen vuorovaikutus sekä kyky kohdata asiakas tai potilas ja hänen läheisensä terveyttä edistävässä, kuntouttavassa ja ennaltaehkäisevässä mielenterveys- ja päihdetyössä.

Koulutus sopii kaikille sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, jotka tarvitsevat työssään mielenterveys- ja päihdetyön osaamista. Pääsyvaatimuksena on vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot, alan työkokemus sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja.

Koulutuksen kesto on noin 1–2 vuotta. Tutkinnon valinnaisten tutkinnon osien avulla opiskelija voi esimerkiksi keskittyä joko lapsiin ja nuoriin tai ikäihmisiin. Tutkinnon voi suorittaa työn ohessa.

Lähiopetuspäivät noin kaksi kertaa kuukaudessa. Opetuspäiviä noin viisi tutkinnon osaa kohti. Opiskelussa hyödynnetään Adobe Connect Pro -yhteyttä ja muita verkko-opiskelun mahdollisuuksia.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Hakuaika: 4.5.2020 – 2.11.2020
Ulvila