Rakennusalalta ammatti

  • Paikkakunta: Kankaanpää
Hae koulutukseen

Haluatko tutustua rakennus- tai maalausalalta ammattiin, joka työllistää tulevaisuudessakin?

Rakennus- tai maalausalan tutustumisjakso on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhanalaisille rakennus- tai maalausalan töistä kiinnostuneille henkilöille, jotka suunnittelevat alan tutkintokoulutukseen hakeutumista tai suoraan työllistymistä alalle. Koulutus sopii hyvin esim. ammatinvaihtajille sekä henkilöille, joilla ei ole alan koulutusta ja/tai jotka ovat olleet pitkään poissa rakennusalalta ja jotka suunnittelevat paluuta alalle.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijoille lyhyt teoreettinen perehdytys sekä mahdollisuus tutustua rakennus- tai maalausalalla
työskentelyyn käytännössä.

KOULUTUKSEN ESITTELY: https://bit.ly/2Wannv7

Lisätiedot
Tavoitteena on selvittää alan taustaa omaavien ja uuteen ammattiin haluavien työhakijoiden ammattitaito, työllistymismahdollisuudet rakennus- tai maalausalalle ja koulutustarve.

Koulutuksessa kartoitetaan mm. oppimisvalmiuksia, alan osaamista teoriassa ja käytännössä.

Koulutus koostuu haastattelusta, rakennusalan ammatteja ja työtehtäviä koskevasta informaatiosta, keskusteluista ja tavoitteen asettelusta sekä tutustumisesta käytännön koulutukseen. Mahdollisuuksien mukaan kartoitus toteutetaan osin yritysvierailuina

Sinulla on mahdollisuus kartoittaa omaa osaamistasi ja tavoitteitasi työllistymiseen tai kouluttautumiseen mm.
* rakennuksen sisäkirvesmiestöihin
* korjausrakentamiseen
* laatoitustöihin
* märkätilojen vedeneristykseen
* uudisrakennusmaalaukseen
* korjausmaalaukseen
* ulkomaalaukseen ja tapetointitöihin.

Koulutuksen lopulla kouluttaja ja opiskelija tekevät yhdessä jatkosuunnitelman, joka edesauttaa opiskelijaa etenemään kohti työelämää tai kouluttautumalla rakennusalan erilaisiin työtehtäviin.

Ilman aikaisempaa alan kokemusta tai koulutusta omaaville hakijoille räätälöidään koulutuksen aikana erillinen koulutussuunnitelma ammatin- ja työpaikan saamiseksi rakennusalalta. Sinulta odotetaan kuitenkin aitoa kiinnostusta alaa kohtaan ja asennetta.

Työvoimakoulutuksen kustannukset
Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Jos olet sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela. Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta.

Oppilasvalinta:
Omaan koulutushakuun liittyvää tietoa voi seurata osoitteessa https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/
Näin saat tiedon heti tilanteestasi koulutushaussa ja näet mahdollisen esivalintaan liittyvän haastattelukutsun.

TE-toimisto lähettää valinnoista tiedon postitse, sekä tämän lisäksi tarvittaessa sähköpostitse tai tekstiviestillä.

Mikäli tulet valituksi koulutukseen, huolehdi, että olet käynyt TE-toimistossa tekemässä työllistymissuunnitelman, varmistaaksesi mahdollisen korotetun ansio- tai peruspäivärahan tai työmarkkinatuen korotettuna koulutuksen ajalta.

TIEDUSTELUT
Koulutuksen sisältö ja toteutus:
SATAEDU
lehtori Jori Toivola
p. 040 199 4342
jori.toivola@sataedu.fi

Koulutushaku, koulutusajan etuudet:
TE-toimiston koulutusneuvonta: 0295 020 702
https://tyomarkkinatori.fi/info/valtakunnalliset-neuvontapalvelut/henkiloasiakkaan-neuvontapalvelut/koulutusneuvonta

TE-palvelut Satakunta
Juha Jokinen
p. 0295 045 053
juha.jokinen@te-toimisto.fi

Janette Haanpää
p. 0295 045 029
janette.haanpaa@te-toimisto.fi

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö