Rakennusalalta ammatti

Haluatko TUTUSTUA rakennus- tai maalausalalta ammattiin, joka työllistää tulevaisuudessakin?

Rakennus- tai maalausalan tutustumisjakso on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhanalaisille rakennus- tai maalausalan töistä kiinnostuneille henkilöille, jotka suunnittelevat alan tutkintokoulutukseen hakeutumista tai suoraan työllistymistä alalle. Koulutus sopii hyvin esim. ammatinvaihtajille sekä henkilöille, joilla ei ole alan koulutusta ja/tai jotka ovat olleet pitkään poissa rakennusalalta ja jotka suunnittelevat paluuta alalle.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijoille lyhyt teoreettinen perehdytys sekä mahdollisuus tutustua rakennus- tai maalausalalla
työskentelyyn käytännössä.

Lisätiedot
Koulutukseen haetaan www.te-palvelut.fi -sivuston kautta, "Tiedot"-välilehti. Koulutuksen tunnistenumero: 677417

Tavoitteena on selvittää alan taustaa omaavien ja uuteen ammattiin haluavien työhakijoideni ammattitaito, työllistymismahdollisuudet rakennus- tai maalausalalle ja koulutustarve.

Koulutuksessa kartoitetaan mm. oppimisvalmiuksia, alan osaamista teoriassa ja käytännössä.

Koulutus koostuu haastattelusta, rakennusalan ammatteja ja työtehtäviä koskevasta informaatiosta, keskusteluista ja tavoitteen asettelusta sekä tutustumisesta käytännön koulutukseen. Mahdollisuuksien mukaan kartoitus toteutetaan osin yritysvierailuina

Sinulla on mahdollisuus kartoittaa omaa osaamistasi ja tavoitteitasi työllistymiseen tai kouluttautumiseen mm. rakennuksen sisäkirvesmiestöihin, korjausrakentamiseen, laatoitustöihin, märkätilojen vedeneristykseen, uudisrakennusmaalaukseen, korjausmaalaukseen, ulkomaalaukseen ja tapetointitöihin.

Koulutuksen lopulla kouluttaja ja opiskelija tekevät yhdessä jatkosuunnitelman, joka edesauttaa opiskelijaa etenemään kohti työelämää tai kouluttautumalla rakennusalan erilaisiin työtehtäviin.

Ilman aikaisempaa alan kokemusta tai koulutusta omaaville hakijoille räätälöidään koulutuksen aikana erillinen koulutussuunnitelma ammatin- ja työpaikan saamiseksi rakennusalalta. Sinulta odotetaan kuitenkin aitoa kiinnostusta alaa kohtaan ja asennetta.

Työvoimakoulutuksen kustannukset:
Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Jos olet sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela. Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta.

Oppilasvalinta:
Työ- ja elinkeinotoimisto ilmoittaa valinnasta kirjallisesti, sekä tarvittaessa sähköpostilla/tekstiviestillä. Voit seurata hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti www.te-palvelut.fi (asioi verkossa-painikkeen kautta) koulutushakemukseni tilanne.

Mikäli tulet valituksi koulutukseen, huolehdi, että olet käynyt TE-toimistossa tekemässä työllistymissuunnitelman, varmistaaksesi mahdollisen korotetun ansio- tai peruspäivärahan tai työmarkkinatuen korotettuna koulutuksen ajalta.

Tiedustelut:
Koulutuksen sisällöstä:
SATAEDU:
Lehtori Jori Toivola
p. 040 199 4342
jori.toivola@sataedu.fi

Koulutukseen hakemisesta:
Satakunnan TE-toimisto, Juha Jokinen,
p. 0295 045 053
juha.jokinen@te-toimisto.fi

Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa:
- Työlinjan koulutusneuvonta, puh. 0295 020 701
- Facebook.com/koulutusneuvonta
- www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
- www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Alkamisajankohta: 2.9.2019
Paikkakunta: Kankaanpää
Hae koulutukseen