Hitsausalan koulutus, Hitsauspaja

KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu hitsausalan ammattilaisille, joilla on alan työkokemusta sekä voimassaolevia tai juuri vanhentuneita hitsaajan pätevyystodistuksia.
Koulutus sopii myös alalle aikova, hitsaus- ja metallialasta kiinnostuneelle henkilölle.

TAVOITE
Tavoitteena on kehittää ja laajentaa hitsausosaamista sekä samalla suorittaa hitsaajan pätevyyskokeita, jotta saadaan riittävä ammatillinen osaaminen työllistyä hitsausalan työtehtäviin.

Hakemuksia koulutukseen voi jättää jatkuvasti.

Lisätiedot
Koulutukseen haetaan www.te-palvelut.fi -sivuston kautta, "Tiedot"-välilehti. Koulutuksen tunnistenumero: 677786

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen ohjelman mukaisesti, josta sovitaan koulutuksen alussa.

Koulutuksen kesto määräytyy yksilöllisesti opiskelijan kehittymistarpeen perusteella, enintään 120 opiskelupäivää.

Koulutuksessa käytetään IIW:n (International Institute of Welding) tutkintoja ja koulutusohjelmia.
Puikko-, MIG/MAG- ja TIG-hitsaus osissa hitsausnäytöt annetaan kansainvälisten hitsaajatutkintojen vaatimusten mukaisesti:
·Pienahitsaaja (IFW = International Fillet Welder)
·Levyhitsaaja (IPW = International Plate Welder)
·Putkihitsaaja ( ITW = International Tube Welder)

Sisältö:
Puikkohitsaus ja MIG/MAG-hitsaus sekä TIG-hitsaus
Kaikilla menetelmillä erikseen pienahitsaus-, levyhitsaus- ja putkihitsaustasot.
·Hitsausohjeiden luenta
·Perusaineiden hitsattavuus ja lämmön käyttö hitsauksessa
·Hitsausjärjestys ja muodonmuutokset
·Hitsauskiinnittimet
·Silloittaminen
·Monipalkohitsaus
·Juuren hitsaus
·Hitsausvirheet, laatuvaatimusten tuntemus ja laadun hallinta
·Ruostumattomien terästen hitsauksen erityispiirteet
·Alumiinien hitsauksen erityispiirteet

Pätevyyskokeet
·Puikkohitsausprosessin (111) hallinta ja pätevyyskokeet
·MAG-hitsausprosessin (135 ja 136) hallinta ja pätevyyskokeet
·MIG-hitsausprosessin (131) hallinta ja pätevyyskokeet
·TIG-hitsausprosessin (141) hallinta ja pätevyyskokeet

Hitsaajan ammattitekniikka

Kansainvälisten hitsaajatutkintoihin kuuluvien teoriamoduulienA, B, C, SA, SM, ST, PSS ja PAL mukainen teoreettinen tietämys.

Muu koulutus
·Tulityökortti
·Työturvallisuuskortti
·EA 1 -kortti
·Trukkikortti

KUSTANNUKSET:
Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Jos olet sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela. Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta.

Oppilasvalinta:
Työ- ja elinkeinotoimisto ilmoittaa valinnasta kirjallisesti, sekä tarvittaessa sähköpostitse tai tekstiviestillä. Voit seurata hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti www.te-palvelut.fi (asioi verkossa-painikkeen kautta) koulutushakemukseni tilanne.

Mikäli tulet valituksi koulutukseen, huolehdi, että olet käynyt TE-toimistossa tekemässä työllistymissuunnitelman, varmistaaksesi mahdollisen korotetun ansio- tai peruspäivärahan tai työmarkkinatuen korotettuna koulutuksen ajalta.

Tiedustelut:
Koulutuksen sisällöstä: Sataedu, Juhani Uusi-Rasi, puh. 040 199 4943
juhani.uusi-rasi@sataedu.fi

Koulutukseen hakemisesta: Satakunnan TE-toimisto, Juha Jokinen 0295 045 053
juha.jokinen@te-toimisto.fi

Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa
- Työlinjan koulutusneuvonta, p. 0295 020 701
- Facebook.com/koulutusneuvonta
- www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
- www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Paikkakunta: Kankaanpää
Hae koulutukseen